Veškeré informace ohledně svozu bioodpadu naleznete na našich stránkách Bioodpad - praha.eu
Harmonogram svozu bioodpadu (na stránkách Pražských služeb, a.s.)
Co vše je bioodpad, ale ne vždy patří do hnědé nádoby
Poplatek za směsný komunální odpad (od 1. 1. 2020)

V roce 2020 město převzalo službu svozu bioodpadu pod svoji správu a pro vlastníky nemovitostí, kteří tuto službu využívali v minulosti se cena snížila o necelých 50 % oproti cenám spol. Pražské služby, a.s. pro rok 2019.  Ostatní náklady spojené se zajištěním služby svozu bioodpadu jsou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožňuje vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.
 

Leták - Třídění bioodpadu má cenu

Bioodpad tvoří dnes významnou část směsného odpadu. Jeho tříděním pomáháte životnímu prostředí. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo.
Jak si nádoby na bioodpad objednat? Můžete vyplnit registrační formulář na základě kterého bude kontaktovat svozová společnost vlastníka nemovitosti (nebo správce) za účelem podpisu prohlášení plátce poplatku. Nebo navštivte zákaznické centrum své svozové společnosti.

Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Všechny informace týkající se poplatku za směsný komunální odpad naleznete na stránkách Portálu hl. m. Prahy.


Leták ke kampani podporující svoz bioodpadu v hl. m. Praze - ke stažení (formát PDF, velikost 1,74 MB).
Souhrnné informace ke změnám v nakládání s komunálními odpady v Praze na letáčku - ke stažení (formát PDF, velikost 1,60 MB).
Informační samolepka pro nádoby na rostlinný bioodpad - ke stažení (formát PDF, velikost 573 kB)