Informace ke službě sběru bioodpadu (včetně poplatku za bioodpad)
Co patří do hnědé nádoby na bioodpad (přehledný letáček)
Harmonogram svozu bioodpadu (na stránkách Pražských služeb, a.s.)
Co vše je bioodpad, ale ne vždy patří do hnědé nádoby
Poplatek za směsný komunální odpad (od 1. 1. 2020)

V případě převzetí služby pod správu města je pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají nádobu na bioodpad, cena služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti cenám spol. Pražské služby, a.s. pro rok 2019.  Ostatní náklady spojené se zajištěním nové služby budou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožní vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. Nejprve bude však svoz probíhat 1x za 14 dnů a až dojde k naplnění kapacity v dané lokalitě, je možné zahájit svoz častěji.

Bioodpad tvoří dnes významnou část směsného odpadu. Jeho tříděním pomáháte životnímu prostředí. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo.
Jak si nádoby na bioodpad objednat? Můžete vyplnit registrační formulář a prohlášení plátce poplatku vám zašleme poštou. Nebo navštivte zákaznické centrum své svozové společnosti.

Leták - Třídění bioodpadu má cenu

Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Všechny informace týkající se poplatku za směsný komunální odpad naleznete na stránkách Portálu hl. m. Prahy.

Odpovědi na nejčastější dotazy ke změnám v systému svozu odpadu v Praze najdete souhrnně v přiloženém dokumentu - ke stažení (formát DOCX, velikost 20 kB).

Pokud máte zájem o podrobnější informace nebo nám chcete zaslat doplňující dotazy k plánovaným změnám, pište nám prosím na adresu: bioodpad@praha.eu


Leták ke kampani podporující svoz bioodpadu v hl. m. Praze - ke stažení (formát PDF, velikost 1,74 MB).
Souhrnné informace ke změnám v nakládání s komunálními odpady v Praze na letáčku - ke stažení (formát PDF, velikost 1,60 MB).