Archiv novinek

Celkový počet: 1
Na stránce:
  • 23. 11. 2007 Záplavová území některých drobných vodních toků na území hl. m. Prahy
    Hlavní město Praha je správcem větší části z 374 km drobných vodních toků, které protékají na území Prahy. Správa je svěřena příspěvkové organizaci Lesy hlavního města Prahy. Mimo pravidelnou údržbu se věnuje také revitalizacím toků, které mají vliv na biologické oživení a přírodní i estetickou hodnotu těchto krajinných prvků. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) jsou i na malých vodních tocích stanovena záplavová území.
Celkový počet: 1
Na stránce:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud