Tab 1. Opatření obecné povahy vydávaná Odborem ochrany prostředí MHMP (v období od 1. 5. 2012 do 31. 3. 2015 Odborem životního prostředí MHMP) dle výše uvedených ustanovení týkající se záplavových území:

název opatření odkaz na  návrh opatření, vč.výkresů  znění opatření obecné povahy
Změna stanovení záplavového území Rokytky v úseku mezi říčními kilometry 24,000 - 25,000 v k.ú. Královice

NOVÉ!!!

situace (formát PDF)

návrh opatření obecné povahy v PDF formátu

Změna stanovení záplavového území Litovicko - Šáreckého potoka v úseku ř.km 1,556 - 1,691 a 12,593 - 12,729 a Lysolajského potoka v úseku ř.km 1,718 - 1,901

technická zpráva včetně výkresů (formát PDF)  veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Vinořského potoka v úseku ř.km 8,46 - 10,715 situace (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Rokytky v úseku ř.km 16,495 - 30,215, 12/2017 sada souborů (formát PDF a MS-word) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Běchovického potoka v úseku ř.km 3,566 - 3,900, 09/2017 - nabytí účinnosti 5. 11. 2017 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Zátišského potoka a nové stanovení záplavového území Dvoreckého potoka, 12/2016 - nabytí účinnosti dne 15. 3. 2017 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Motolského potoka a nové stanovení záplavových území jeho přítoků, 04/2016 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Nebušického potoka ř.km 0,137 - 0,360; 11/2015 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Litovicko - Šáreckého potoka ř.km 13,507 - 14,457, 11/2015 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Botiče ř.km 7,349 - 7,783, 05/2015 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Lhoteckého potoka a jeho pravostranného přítoku, 02/2015 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanoveného záplavového území Litovicko - Šáreckého potoka, 11/2014 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Radotínského potoka, 07/2014

sada souborů (formát PDF)

Legendy ke zveřejněným přílohám Q100 a AZZÚ

veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Dalejského potoka a jeho přítoků, 09/2013 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Říčanského potoka, 08/2013 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Libušského potoka, 09/2012 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna záplavového území Litovicko-Šáreckého potoka, 10/2010 sada souborů (formát PDF, SHP aj) veřejná vyhl. v PDF formátu

 

Tab 2. Opatření obecné povahy vydávaná Odborem ochrany prostředí MHMP (v období od 1. 5. 2012 do 31. 3. 2015 Odborem životního prostředí MHMP) dle výše uvedených ustanovení - ostatní:

Pozn. opatření obecné povahy mimo stanovení záplavových území nebyla od účinnosti novely vodního zákona zákonem č. 150/2010 Sb. dosud vydána.

název opatření odkaz na  návrh opatření  znění opatření obecné povahy