Upozornění, naše tipy


Pražské rybníky a vodní nádrže

Na území Prahy se dále nachází kolem 290 ha vodních ploch, z čehož je 182 rybníků o ploše 180 ha, 3 přehradní nádrže o ploše 57 ha a 37 retenčních nádrží o ploše 29 ha.
Hlavní město Praha, zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP (do 31.3. 2015 Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, MZO MHMP), zajišťuje prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy v současnosti správu 47 rybníků, 4 vodních děl a 33 retenčních nádrží.
K nejvýznamnějším nádržím patří Vodní dílo Hostivař ( 34,9 ha ), Vodní dílo Džbán ( 13 ha ), Vodní dílo Jiviny ( 9 ha ) a Počernický rybník ( 19,4 ha ), který je zároveň nejcennější vodní plochou z hlediska výskytu fauny a flóry.

aa

 


Aktuality z oblasti:

  • 23. února 2014
  • 23. února 2014
(průměr: 2.67; 447 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy