Upozornění, naše tipy


Jakost vody ve vodních tocích na území hl. m. Prahy

Jakost vody vodních toků je dlouhodobě sledována, v současnosti na 38 profilech na drobných vodních tocích po celém území Prahy (monitoring jakosti vod a vlastní hodnocení zajišťuje OCP MHMP /do 31.3. 2015 MZO MHMP/), ve Vltavě a Berounce na 2 profilech na území Prahy a 2 profilech v blízkém okolí (údaje o jakosti vody pro tyto toky eviduje a zpracovává Český hydrometeorologický ústav, který úzce spolupracuje s jednotlivými podniky povodí).
Pro většinu sledovaných ukazatelů je voda v posledních letech klasifikována prvním až čtvrtým stupněm z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná až silně znečištěná, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) pak převážně čtvrtým až pátým stupněm (voda silně znečištěná až velmi silně znečištěná).

Obr. - Sledované profily na povrchových tocích a výsledné třídy jakosti (Vltava a Berounka podle údajů za období 2011 - 2012, potoky podle údajů za období 2010-2011)

aaa

Pozn.: Prezentace kvality vody v tocích liniemi je pouze orientační.

Zdroj: MZO MHMP, Povodí, s.p.


  • 26. března 2014
  • 26. března 2014
(průměr: 2.47; 470 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud