Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
 • 15. 11. 2016 V říjnu proběhla další pražská výroční Krajská konference EVVO, tematicky zaměřená na „výchovu dětí v přírodě“.
  Dne 4. října 2016 pořádalo hl. m. Praha Krajskou konferenci EVVO věnovanou tématu komunitních programů, přírodních učeben a pobytu dětí v přírodě. Cílem konference bylo představit účastníkům existující nabídku podpory v oblasti environmentální výchovy ve školách v Praze a nabídnout jim vhodné metody její realizace. Organizaci konference zajistil Botič o.p.s. v prostorách Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr.
 • 6. 10. 2016 Setkání pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o EVVO
  V rámci realizace projektu odboru ochrany prostředí MHMP „Zajištění metodické podpory pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti EVVO v Praze prostřednictvím regionální sítě M.R.K.E.V.“ proběhne 10. 11. 2016 v areálu SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr setkání pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o EVVO. Projekt i samotné setkání zajišťuje organizace Botič o.p.s.. Akce je akreditována MŠMT, osvědčení o účasti obdrží účastníci na konci setkání.
 • 3. 10. 2016 Exkurze pro školy do provozů na zpracování a využití odpadů (pro školní rok 2016/2017)
  Školní rok 2016/2017 je již osmým v pořadí, kdy díky podpoře Hlavního města Prahy mohou základní a střední školy v Praze využít nabídky exkurzí do provozů zpracovávajících odpady. Projekt zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy přímo v provozovnách. Smyslem realizace těchto exkurzí je podpora moderní výuky žáků základních a středních škol, která má být co nejvíce názorná a zaměřená na osobní prožitek.
 • 29. 9. 2016 Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo v pořadí (2/2016) je k dispozici od konce září 2016. Příprava dalších čísel v letech 2016 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 19. 9. 2016 Navštivte informační stánek odboru ochrany prostředí v rámci akce ke Dni bez aut
  Pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP Vás zvou na svůj informační stánek, který naleznete mezi řadou dalších stánků a atrakcí přichystaných hl.m. Prahou a dalšími subjekty pro akci ke Dni bez aut, která proběhne 22. září 2016 v Praze 1 na Národní třídě. Den bez aut je mezinárodní akce pořádaná v evropských městech v rámci Evropského týdne mobility (ETM), který se koná každoročně v týdnu od 16.9. do 22.9.2016, a to již od roku 2002. Praha se ETM účastní již po čtrnácté. Na stánku OCP pro vás bude připraveno mnoho informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro různé cílové a věkové skupiny.
 • 19. 9. 2016 Odbor ochrany prostředí MHMP se aktivně zúčastnil akce k Mezinárodnímu dni bez aut
  22. září 2016 se v Praze na Národní třídě konala akce nazvaná Den bez aut. Tento den byl vyvrcholením Evropského týdne mobility, který se již tradičně koná každý rok od 16. do 22 září. Svůj stánek zde měl také odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP). Pro návštěvníky bylo připraveno mnoho tematických informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro různé cílové a věkové skupiny, vše k tématu pražské přírody a ekologické výchovy.
 • 12. 9. 2016 Ekologická výchova v Praze má svojí Facebookovou stránku
  Od 27. července 2016 je nově spuštěna facebooková stránka ekologické výchovy v Praze, kterou provozuje tým pracovníků EVVO Odboru ochrany prostředí MHMP. Na stránkách naleznete aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Praze.
 • 7. 9. 2016 Školám a dalším subjektům jsou od září k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2016/2017
  Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr, prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod. Programy zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny). Programy jsou lektory připravované a vedené pro praktické využití nabytých poznatků, souvislostí a dovedností, probíhají zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy apod. v délce minimálně 2 vyučovací hodiny, pro MŠ v délce minimálně 60 minut. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů.
 • 6. 9. 2016 V říjnu proběhne další pražská výroční Krajská konference EVVO tematicky zaměřená na „výchovu dětí v přírodě“.
  Dne 4. 10. 2016 se bude konat v areálu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr v pořadí již sedmá Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Letošním tématem je výchova dětí v přírodě, kontakt dětí s přírodou a budování zodpovědného a láskyplného vztahu člověka k přírodnímu prostředí.
 • 20. 6. 2016 22. ročník sběrových ekologických soutěží byl slavnostně ukončen předáním cen a pohárů nejlepším školám
  Ekologicko-výchovný projekt, ve kterém si děti osvojují zásady správného třídění odpadů, vyvrcholil ve středu 22. června ve Velkém zasedacím sále Nové radnice slavnostním vyhodnocením. Soutěž, probíhající na základních a mateřských školách, pořádá ve spolupráci a pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a radní Jany Plamínkové akciová společnost České sběrné suroviny.
Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy