Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
 • 9. 12. 2016 Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo na konci září 2016, třetí číslo v pořadí (3/2016) je k dispozici od poloviny prosince 2016. Příprava dalších čísel v letech 2017 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 1. 12. 2016 Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP uspořádal odborné semináře pro pedagogy mateřských škol na téma „Odpady a EVVO v hl. m. Praze“
  Série odborných seminářů s tématikou „Odpady a EVVO v hl. m. Praze“ proběhla v měsíci listopadu 2016 za účasti 77 pedagogů z 69 mateřských škol v Praze. Semináře připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP s cílem zvyšovat obornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti.
 • 29. 11. 2016 Česko zná Miss Kompost 2016
  26. listopadu 2016 se v prostorách Radlické kulturní sportovny konalo vyhlášení 11. ročníku soutěže o nejlepší kompost. Mezi oceněné patří domácí otočný kompostér, vermikompostér ze starých necek či komunitní kompost z Prahy. V rámci slavnostního večera byla též vyhlášena Regionální kategorie, kterou vyhlásilo Hlavní město Praha.
 • 21. 11. 2016 V sobotu 26. listopadu proběhne slavnostní vyhlášení pražské Regionální Miss Kompost 2016
  Kompost fest spojený s vyhlášením Regionální Miss Kompost 2016 proběhne sobotu 26. listopadu od 14 do 19 hod v Radlické kulturní sportovně na Smíchově. V rámci slavnostního večera budou oceněny komposty vybrané odbornou porotou, připraven bude i bohatý doprovodný kulturní program: divadlo, hudba, přednášky, worskhopy. Soutěž probíhá pod záštitou ministra životního prostředí ČR Mgr. Richarda Brabce a radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové. Jedná se o v pořadí již XI. ročník této soutěže.
 • 15. 11. 2016 V říjnu proběhla další pražská výroční Krajská konference EVVO, tematicky zaměřená na „výchovu dětí v přírodě“.
  Dne 4. října 2016 pořádalo hl. m. Praha Krajskou konferenci EVVO věnovanou tématu komunitních programů, přírodních učeben a pobytu dětí v přírodě. Cílem konference bylo představit účastníkům existující nabídku podpory v oblasti environmentální výchovy ve školách v Praze a nabídnout jim vhodné metody její realizace. Organizaci konference zajistil Botič o.p.s. v prostorách Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr.
 • 6. 10. 2016 Setkání pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o EVVO
  V rámci realizace projektu odboru ochrany prostředí MHMP „Zajištění metodické podpory pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti EVVO v Praze prostřednictvím regionální sítě M.R.K.E.V.“ proběhne 10. 11. 2016 v areálu SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr setkání pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o EVVO. Projekt i samotné setkání zajišťuje organizace Botič o.p.s.. Akce je akreditována MŠMT, osvědčení o účasti obdrží účastníci na konci setkání.
 • 3. 10. 2016 Exkurze pro školy do provozů na zpracování a využití odpadů (pro školní rok 2016/2017)
  Školní rok 2016/2017 je již osmým v pořadí, kdy díky podpoře Hlavního města Prahy mohou základní a střední školy v Praze využít nabídky exkurzí do provozů zpracovávajících odpady. Projekt zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy přímo v provozovnách. Smyslem realizace těchto exkurzí je podpora moderní výuky žáků základních a středních škol, která má být co nejvíce názorná a zaměřená na osobní prožitek.
 • 29. 9. 2016 Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo v pořadí (2/2016) je k dispozici od konce září 2016. Příprava dalších čísel v letech 2016 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 19. 9. 2016 Navštivte informační stánek odboru ochrany prostředí v rámci akce ke Dni bez aut
  Pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP Vás zvou na svůj informační stánek, který naleznete mezi řadou dalších stánků a atrakcí přichystaných hl.m. Prahou a dalšími subjekty pro akci ke Dni bez aut, která proběhne 22. září 2016 v Praze 1 na Národní třídě. Den bez aut je mezinárodní akce pořádaná v evropských městech v rámci Evropského týdne mobility (ETM), který se koná každoročně v týdnu od 16.9. do 22.9.2016, a to již od roku 2002. Praha se ETM účastní již po čtrnácté. Na stánku OCP pro vás bude připraveno mnoho informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro různé cílové a věkové skupiny.
 • 19. 9. 2016 Odbor ochrany prostředí MHMP se aktivně zúčastnil akce k Mezinárodnímu dni bez aut
  22. září 2016 se v Praze na Národní třídě konala akce nazvaná Den bez aut. Tento den byl vyvrcholením Evropského týdne mobility, který se již tradičně koná každý rok od 16. do 22 září. Svůj stánek zde měl také odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP). Pro návštěvníky bylo připraveno mnoho tematických informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro různé cílové a věkové skupiny, vše k tématu pražské přírody a ekologické výchovy.
Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy