Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 160
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
 • 29. 11. 2017 V říjnu 2017 proběhla další Krajská konference EVVO v Praze, tematicky zaměřená na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve veřejné sféře a v podnikatelském sektoru
  25. října 2017 se v prostorách Národní technické knihovny konala v pořadí již osmá Krajská konference EVVO v Praze. Konference se zabývala problematikou udržitelnějšího fungování firem a úřadů a vzájemné spolupráce na environmentálně zaměřených projektech v Praze a inspirativními řešeními, která v praxi nepovedou k dalšímu poškozování životního prostředí.
 • 14. 11. 2017 Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP uspořádal odborné semináře pro pedagogy základních škol na téma „Odpady a EVVO v hl. m. Praze
  Série odborných seminářů s tématikou „Odpady a EVVO v hl. m. Praze“ proběhla na přelomu měsíců říjen a listopad 2017 za účasti 38 pedagogů z 33 základních škol v Praze. Semináře připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP s cílem zvyšovat obornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti.
 • 18. 10. 2017 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti odpadů a ekologické výchovy v Praze - podzim 2017
  Odborný seminář na téma odpady a EVVO v Praze s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti připravil Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO hl. m. Prahy.
 • 17. 10. 2017 Den stromů v Ekocentru PRALES
  Lesy hl. m. Prahy s partnery a pod záštitou MČ Praha 19 pořádá ve dnech 19.-20. října v Ekocentru PRALES oslavu mezinárodního Dne stromů. Součástí je také dřevosochařské sympozium. Akce je otevřena pro příchozí veřejnost a pro objednané třídy.
 • 3. 10. 2017 V říjnu se uskuteční Krajská konference EVVO v Praze 2017
  25. října 2017 se uskuteční další Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze. Hlavním tématem konference bude tento rok environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru.
 • 20. 9. 2017 Bylo vydáno další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze
  Vyšlo další, letos již třetí číslo elektronického magazínu o ekologické výchově v Praze nazvaného Pražská EVVOluce.. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, aktuální číslo (3/2017), již šesté v pořadí, je k dispozici od 22. září 2017. Nové číslo magazínu bylo zveřejněno tematicky u příležitosti mezinárodního dne bez aut, neboť je věnováno šetrné dopravě ve městě a udržitelné mobilitě. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 19. 9. 2017 Navštivte informační stánek odboru ochrany prostředí v rámci akce ke Dni bez aut
  Pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP Vás zvou na svůj informační stánek, který naleznete mezi řadou dalších stánků a atrakcí přichystaných hl. m. Prahou a dalšími subjekty pro akci DEN PRO PRAHU / DEN BEZ AUT, která proběhne 22. září 2017 v Praze 5 ve Štefánikově ulici - tato ulice se na jeden den promění v pěší zónu. Den bez aut je mezinárodní akce pořádaná v evropských městech v rámci Evropského týdne mobility (ETM), který se koná každoročně v týdnu od 16. 9. do 22. 9. 2017, a to již od roku 2002. Praha se ETM účastní již po čtrnácté. Na stánku OCP pro vás bude připraveno mnoho informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro různé cílové a věkové skupiny.
 • 11. 9. 2017 Školám a dalším subjektům jsou od září k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2017/2018
  Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr, prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod. Programy zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny). Programy jsou lektory připravované a vedené pro praktické využití nabytých poznatků, souvislostí a dovedností, probíhají zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy apod. v délce minimálně 2 vyučovací hodiny, pro MŠ v délce minimálně 60 minut. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů.
 • 11. 9. 2017 Interaktivní programy pro děti – Adaptace na změnu klimatu
  V dnešní době již není pochyb o tom, že na naší planetě dochází ke změně klimatu. Tato změna se více méně dotýká i obyvatel hlavního města Prahy. Ať jsou to extrémní teploty během letních měsíců, přívalové deště nebo například ledovka. To vše trápí právě i obyvatele hlavního města. Magistrát hlavního města Prahy připravil se začátkem nového školního roku 2017/2018 pro Mateřské školy a I. stupeň Základních škol hlavního města Prahy 2 interaktivní programy, které budou děti vzdělávat v oblasti adaptace na změnu klimatu. Programy realizuje Ekocentrum Koniklec.
 • 4. 9. 2017 Exkurze pro žáky základních a studenty středních škol do provozů na zpracování a využití odpadů (pro školní rok 2017/2018)
  Letošní školní rok 2017/2018 je již devátým v pořadí, kdy díky podpoře Hlavního města Prahy mohou základní a střední školy v Praze využít nabídky exkurzí do provozů zpracovávajících odpady. Projekt zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy přímo v provozovnách. Smyslem realizace těchto exkurzí je podpora moderní výuky žáků základních a středních škol, která má být co nejvíce názorná a zaměřená na osobní prožitek.
Celkový počet: nejméně 160
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy