Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 170
Na stránce:
První | Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
 • 2. 5. 2017 V Praze proběhla informačně - vzdělávací kampaň hl. m. Prahy ke Dni Země 2017
  Hlavní město Praha uspořádalo v průběhu měsíce dubna 2017 v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Letenských sadech a v Riegrových sadech.
 • 21. 4. 2017 Týden lesů 2017: Podesáté se můžete vydat Do lesa s lesníkem
  Při příležitosti celorepublikových oslav Týdne lesů, které se konají každoročně v květnu již od roku 2008, letos pořádají Lesy hl. m. Prahy jubilejní 10. ročník tradiční akce Do lesa s lesníkem. Během Týdne lesů mají lidé šanci navštívit les spolu s lesníky a porozumět jejich práci a zákonitostem hospodaření v lesním ekosystému. Motto letošního Týdne lesů zní: DŘEVO JE CESTA.
 • 23. 3. 2017 Akce pro veřejnost v rámci oslav významných dnů s tematikou životního prostředí – Den Země 2017
  Hlavní město Praha pořádá ve druhé polovině dubna k oslavám svátku Dne Země 2017 informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí. Akce se uskuteční ve třech atraktivních přírodních lokalitách na území hl. m. Prahy - v oboře Hvězda, v Letenských sadech a v Riegrových sadech.
 • 15. 3. 2017 Veřejnosti jsou od března 2017 k dispozici nové informační materiály zaměřené na poznávání pražské přírody a využívání volného času v přírodě
  V rámci dlouhodobých aktivit magistrátu hl.m. Prahy v oblasti přípravy informačních materiálů pro veřejnost s tématem pražské přírody a zeleně byly připraveny nové materiály - mapa s názvem V Praze za přírodou, úvodní shrnující informační materiál téhož názvu a dále je k dispozici první ze série infomateriálů k připraveným trasám sad Po Praze podél potoků, Pražská příroda - známá, neznámá a Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD.
 • 10. 3. 2017 Bylo vydáno další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo na konci září 2016 a třetí číslo v polovině prosince 2016. Čtvrté číslo v pořadí (1/2017) je k dispozici od 10. března 2017. Příprava dalších čísel v letech 2017 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 31. 1. 2017 Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol na území hl. m. Prahy
  Hlavní město Praha zajišťuje od roku 2016 exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí. Pilotní projekt z roku 2016 byl koncipován pouze pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, návazný projekt připravený pro druhé pololetí školního roku 2016/2017 a kompletní školní rok 2017/2018 je rozšířen o I. stupeň ZŠ a dále o rodiny s dětmi žijící na území hlavního města Prahy.
 • 9. 12. 2016 Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo na konci září 2016, třetí číslo v pořadí (3/2016) je k dispozici od poloviny prosince 2016. Příprava dalších čísel v letech 2017 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 1. 12. 2016 Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP uspořádal odborné semináře pro pedagogy mateřských škol na téma „Odpady a EVVO v hl. m. Praze“
  Série odborných seminářů s tématikou „Odpady a EVVO v hl. m. Praze“ proběhla v měsíci listopadu 2016 za účasti 77 pedagogů z 69 mateřských škol v Praze. Semináře připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP s cílem zvyšovat obornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti.
 • 29. 11. 2016 Česko zná Miss Kompost 2016
  26. listopadu 2016 se v prostorách Radlické kulturní sportovny konalo vyhlášení 11. ročníku soutěže o nejlepší kompost. Mezi oceněné patří domácí otočný kompostér, vermikompostér ze starých necek či komunitní kompost z Prahy. V rámci slavnostního večera byla též vyhlášena Regionální kategorie, kterou vyhlásilo Hlavní město Praha.
 • 21. 11. 2016 V sobotu 26. listopadu proběhne slavnostní vyhlášení pražské Regionální Miss Kompost 2016
  Kompost fest spojený s vyhlášením Regionální Miss Kompost 2016 proběhne sobotu 26. listopadu od 14 do 19 hod v Radlické kulturní sportovně na Smíchově. V rámci slavnostního večera budou oceněny komposty vybrané odbornou porotou, připraven bude i bohatý doprovodný kulturní program: divadlo, hudba, přednášky, worskhopy. Soutěž probíhá pod záštitou ministra životního prostředí ČR Mgr. Richarda Brabce a radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové. Jedná se o v pořadí již XI. ročník této soutěže.
Celkový počet: nejméně 170
Na stránce:
První | Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy