Socha byla díky cenným informacím od manželky pana sochaře Petra Šturmy, akademické malířky Aleny Antonové a díky panu restaurátorovi ak. soch. Pavlu Vitvarovi po letech zrestaurována. Nově byly osazeny všechny tři části 2,4 m vysoké sochy dle původního záměru autora. Socha byla zbavena nevzhledného nepůvodního betonového podstavce. Socha Sedící ženy opět odpočívá v louce, tak jak pan sochař Šturma původně zamýšlel.

Příběh „Sedící ženy“

Betonová plastika Petra Šturmy „Sedící žena“ byla objednána u Českého fondu výtvarných umění podnikem Sady, lesy, zahradnictví v roce 1966. Její umístění bylo projektováno v parkově upravené ploše na Sibiřském náměstí. Šturma se na práci velice těšil. Úkol pro sochaře udělat monumentální sochu v přírodě v době politického uvolnění, svobodně a bez dozoru výtvarné fondové komise, bylo skvělé. Vytvořil ji v březnu 1967 přímo na určeném místě.

Po roce 1990 byla socha převezena, aniž bylo autorovi oznámeno kdy a kam. Nemohl být přítomen nového osazení, ač socha sestává ze tří samostatných dílů, které musí být správně umístěny.  Petr Šturma v roce 1995 zemřel a teprve v říjnu 2015 pro přečtení článku Petra Zemana

v Hobuletu o plastikách neznámých autorů, jsem objevila Šturmovu sochu ve Stromovce v úplně nesmyslném sestavení. Moje neteř Kačenka se ujala jednání s OCP MHMP a ten k mé radosti pověřil restaurátora pana Vitvara k uvedení sochy do původního stavu. A tak 17. dubna 2019 díky kulturnosti a snaze o zachování hodnot českého moderního umění  města, byla plastice Petra Šturmy navrácena pravdivá tvář.

Alena Antonová, akademická malířka, manželka Petra Šturmy
V Praze dne 17. dubna 2019