Žádáme návštěvníky parku, aby po dobu stavby nevstupovali na staveniště a rekonstruované plochy trávníků.

Informační tabule k obnově cestní sítě a mobiliáře na dně bývalého rybníka ve Stromovce v roce 2017:
Inf. tabule k obnově cestní sítě na dně býv.rybníka ve Stromovce v roce 2017, ilustr.obr.