Vybrané ukazatele hlukové zátěže v Praze:

název ukazatele hodnota poznámka
Celková akustická situace z dopravy - podíl obyvatel ovlivněných hlukem v pásmech nad 55 dB (Ldn [dB] větší než 55 dB), rok 2009 47,3 % výpočty zpracované ÚRM v roce 2011 v rámci Posouzení hlukové situace v Praze pro potřeby územního plánování
Celková akustická situace z dopravy - podíl ploch ovlivněných hlukem v pásmech nad 55 dB (Ldn [dB] větší než 55 dB), rok 2009 44,4 % výpočty zpracované ÚRM v roce 2011 v rámci Posouzení hlukové situace v Praze pro potřeby územního plánování

 

 

Souhrnné informace z ročenek Praha źivotní prostředí a z Elektronických zpráv o stavu a vývoji ŽP v Praze

Hlukové mapy