Předběžně v druhé polovině roku 2022 by měla proběhnout Rekonstrukce dětského hřiště Koníček včetně rekonstrukce navazujících komunikací, historických schodišť a doplnění mobiliáře. Po samotné realizaci plánujeme druhou etapu výsadeb z důvodu zabránění kolize nových výsadeb s plánovanou stavbou.

Informační panel k obnově komunikací a rekonstrukci DH Koníček:

Obnova komunikací a rekonstrukce dětského hřiště Koníček, infopanel-ilustr.obr.

 

Výsadby v Královské oboře od roku 2014 do roku 2021 - mapka s lokalizací:
Celkový počet stromů vysazených v Královské oboře Stromovka mezi lety 2014 až 2021 činí 2065 jedinců.

Výsadby v Královské oboře v letech 2014-2020 - mapa s tabulkou (jpeg formát)