Stávající asfaltový povrch cest bude zaměněn v rámci svažitých úseků a namáhaných úseků cest žulovou drobnou kostkou. V předprostoru studánky jsou navrženy přírodní kamenné desky nepravidelného tvaru. Niky pro lavičky budou z praktických důvodů zadlážděny žulovými odseky. Zbývající úseky cest jsou navrženy v mlatovém povrchu. V rámci návrhu jsou respektovány materiálové návaznosti.

V rámci realizace bude realizováno nové zábradlí, bude dodán nový mobiliář (odpadkové koše, lavičky, stojany na sáčky pro psí exkrementy) a proběhnou krajinářské úpravy.

Realizace celkové rekonstrukce schodiště není součástí této etapy rekonstrukce. Schodiště se nachází na pozemcích Správy železnic. Z výše uvedených důvodů budou realizovány pouze lokálním opravy z provozně bezpečnostních důvodů. Celková rekonstrukce schodiště může být OCP MHMP realizována po stále probíhající směně pozemků.     

Autoři návrhu: Ing. Aleš Steiner a Ing. Pavlína Malíková
Zadavatel projektové dokumentace a realizace: oddělení péče o zeleň Odboru ochrany prostředí MHMP

Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti v prostorách schodiště u bývalého bubenečského nádraží. Děkujeme.