Jedná se o další osetí lokalit svažitých úseků v rámci celého areálu travobylinnými porosty v kokosových rohožích, vybranými dle stanoviště. Probíhají zde výsadby stromů jako náhrada za pokácené havarijní javory z centrální aleje i v souvislosti s obnovou okrasného sadu na jižním svahu nad čerpací stanicí. Realizuje se nové piknikové místo vedle areálu TJ Sokol Žižkov. Dále je v přípravě přírodní vyhlídková pěšina vedoucí pod areálem Sokola k letní restauraci s terasou nad hřištěm pro plážový volejbal a k propojce na Tachovské náměstí. Zahájena byla obnova krajinného schodiště vedoucího na přírodní vyhlídkové terasy severních svahů. Obnovuje se také hřiště pro míčové hry vedle areálu Sokola.

V souvislosti s rekonstrukcí architektonických objektů v parku, proběhla v dubnu památková oprava zničené fasády a šindelové střechy Thomayerovy vyhlídky. Opravována je postupně i soustava opěrných zídek z ordovického křemence, vedoucích podél cestní sítě v severním svahu Vítkova. Bylo zadáno zpracování kompletní studie obnovy parku na Vítkově. Vysoutěženým dodavatelem je atelier ing. Zdeňka Sendlera.