banner Třídení bioodpadu má cenu, 105px

Už máte svou BIOpopelnici? Služba svozu rostlinného bioodpadu je bezplatná.
Bližší informace ke službě včetně odkazu na žádost o registraci najdete na stránce bioodpad.praha.eu/zahrada.php

  • Praha zahajuje sezónní svoz bioodpadu, podrobné informace naleznete v samostatném článku
  • Provozní dobu sběrných dvorů hl. m. Prahy o velikonočních svátcích 2024 naleznete v samostatném článku
  • Pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP Vám přejí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2024!
  • Byl vyhlášen Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2024 (s ukončením realizace v roce 2025) formuláře a podrobné informace