Voda pro Řepský potok bude získána z jezera Hliník. Přebytečná voda totiž až doposud odtéká dešťovou kanalizací do čistírny odpadních vod Klio a odtud pak do Zličínského potoka.

Cílem projektu je svedení vody z jezera Hliník pod železniční tratí a ulicí Na Chobotě do prostoru nad Penny Marketem. Tam se potok poprvé objeví na povrchu a jako malý přírodní potůček poteče pruhem zeleně pod sídlištěm až k Penny Marketu, kde opět zmizí v zatrubnění. Dále se potok objevuje v již realizované části těsně nad rybníkem Prasečák a odtamtud teče již původním korytem až k Pražskému okruhu, kde opět mizí v dešťové kanalizaci a odtéká do Litovicko-Šáreckého potoka. Podél potoka bude vybudováno několik malých tůněk a otevřené koryto potoka bude osázeno vegetací.