Upozornění, naše tipy

  • -

Pražské rybníky a vodní nádrže

Na území Prahy se dále nachází kolem 290 ha vodních ploch, z čehož je 182 rybníků o ploše 180 ha, 3 přehradní nádrže o ploše 57 ha a 37 retenčních nádrží o ploše 29 ha.
Hlavní město Praha, zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP (do 31.3. 2015 Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, MZO MHMP), zajišťuje prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy v současnosti správu 47 rybníků, 4 vodních děl a 33 retenčních nádrží.
K nejvýznamnějším nádržím patří Vodní dílo Hostivař ( 34,9 ha ), Vodní dílo Džbán ( 13 ha ), Vodní dílo Jiviny ( 9 ha ) a Počernický rybník ( 19,4 ha ), který je zároveň nejcennější vodní plochou z hlediska výskytu fauny a flóry.

aa

 


Aktuality z oblasti:

  • 28.11.2019 Čištění rybníku Na Hutích
    Rybníček Na Hutích je zanesen cca 200 m3 sedimentu a okolní břehy jsou zerodované, proto byl zařazen do projektu Obnova a revitalizace nádrží a v letošním roce bude provedeno jeho vyčištění.
  • 23. února 2014
  • 23. února 2014
(průměr: 2.97; 79 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Osvětová kampaň hl. m. Prahy Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou