Kompostárna Slivenec

Při návštěvě zařízení je nezbytné dodržovat následující opatření a dbát následujících pokynů provozovatele:

  • do areálu kompostárny bude umožněn vjezd  maximálně 3 vozidel současně,
  • pokud je to možné, používat vlastní nářadí pro nakládku kompostu a vykládku bioodpadu,
  • dbát pokynu obsluhy pro udržení volného výjezdu z areálu kompostárny,
  • vstup do areálu kompostárny bude umožněn jen se zakrytými ústy a nosem,
  • bude zachováván minimální rozestup mezi občany 2 metry.

Provoz kompostárny během svátečních dnů bude zajištěn následovně:

1. 5. 2020            ZAVŘENO
8. 5. 2020            ZAVŘENO

Od 14.4. 2020 je na kompostárně zajištěn standardní provoz jak pro veřejnost tak i pro právnické subjekty.

Informaci o otevírací době naleznete na webových stránkách Lesů hl. m. Prahy: https://www.lhmp.cz/zelen/kompostarna-hl-m-prahy-slivenec/


Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu Dřevčická

Při návštěvě zařízení je nezbytné dodržovat následující opatření a dbát následujících pokynů provozovatele:

  • možnost vstupu pouze se zakrytými ústy a nosem
  • dodržování rozestupu mezi osobami min. 2 m
  • při nakládce a vykládce materiálu používání vlastního nářadí.

Otevírací doba:

po – pá                 7:00 – 18:00 hod.
so                         7:00 – 15:00 hod.
ne                         ZAVŘENO

Výjimku tvoří sváteční dny:

1. 5. 2020            ZAVŘENO
8. 5. 2020            ZAVŘENO

Další informace naleznete na webových stránkách JENA - zahradní architektura: https://www.jena.cz/