Zprávy, novinky celopražské (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 160
Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
 • 10. 8. 2020 Nové piknikové místo s pevným grilem v části parku Stromovka Za drahou
  V pátek 7. srpna bylo v části parku Za drahou otevřeno pro veřejnost pilotní piknikové místo s pevným grilem. Vybudováno bylo na místě dřívějšího piknikového místa. Návštěvníci zde nyní mají k dispozici dva rošty na grilování, podmínkou pro jejich užívání je použití grilovacích podložek, tácků a tálů. Pokud se rekonstruované piknikové místo s grilem osvědčí, je v plánu zrekonstruovat i další pikniková místa v lokalitě Za drahou.
 • 6. 8. 2020 „Stromy, které chcete znát“ - projekt obnovení jmenovek u významných stromů v parku Stromovka
  Součástí koncepční obnovy porostů v Královské oboře Stromovka je péče o významné dřeviny včetně obnovy jmenovek, které dříve v parku označovaly významné stromy. Z původních jmenovek ze 70. let 20. století se jich dochovalo pomálu. Projekt zahrnuje obnovení jmenovek na významných stromech v parku. Podrobné informace o jednotlivých významných stromech (popisy a fotografie charakteristických poznávacích znaků stromů) naleznete na webových stránkách Pražská příroda http://www.praha-priroda.cz/.
 • 5. 8. 2020 Na konci roku 2019 byl na Vrchu Vítkově nad Tachovským náměstím zrealizován viniční svah
  V dubnu 2018 byl zpracován krajinářsko-architektonický návrh, který ověřil možnosti realizace viničného svahu na prudkém jižním svahu v poloze nad Tachovským náměstím. Tento svah nad chodníkem stoupajícím od podchodu bývalé železniční trati směrem k památníku na vrchu Vítkově je v podstatě svahově ukončený okraj historické navážky, která vytvořila nad Tachovským náměstím plošinu hojně využívanou veřejností ke krátkodobé rekreaci. Přístup do parku na vrchu Vítkově z Tachovského náměstí bude vždy jedním z nejvýznamnějších vstupů. Jeho význam spočívá v jeho středové poloze vůči dlouhému vrchu u paty kopce s dopravním napojením na síť autobusových linek MHD, včetně dobré dostupnosti ze stanice metra Thámova tunelem pro pěší z Karlína.
 • 26. 6. 2020 Oslava patnáctého ročníku Dne Země v Praze proběhla tentokráte on-line
  22. dubna 2020 byla spuštěna on-line oslava Dne Země v Praze. Oslava  tohoto významného dne trvala až do poloviny června. Pro zájemce byla vytvořena spousta aktivit týkající se tématu Příroda ve městě.
 • 22. 6. 2020 Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2020
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2020 (vyd. 6/2020) jsou vybrané informace k tématům ochrana klimatu, energetika, ochrana přírody a krajiny, komunální odpady v Praze, Místní Agenda 21  a dále aktuální finanční programy a dotace, informační kampaně, informační zdroje.
 • 17. 6. 2020 Revitalizace Rokytky v Kyjích
  Koncem května byla zahájena další etapa revitalizace Rokytky, tentokrát v Kyjích. Cílem je rozšíření a zpevnění koryta Rokytky, aby se při prudkých deštích snížilo riziko povodní. Potok obklopí ekologická berma určená k rozlivu vody a koryto bude členitější, což ocení vodní rostliny i živočichové. Břehy zkrášlí vysázené stromy.  
 • 11. 6. 2020 Druhé letošní číslo online časopisu Pražská EVVOluce - zvířata v Praze a v ekologické výchově
  Praha je bohatá. Je bohatá na různé živočišné druhy zde žijící, na počet pejskařů, na počet přezimujících labutí a bohužel také na počet divokých zvířat, která během celého roku navštíví v roli pacienta záchrannou stanici hl. m. Prahy v Jinonicích. Pro ekologickou výchovu jsou zvířata vzdělávacím partnerem i objektem, atraktivním tahounem, i tématem k zamyšlení.
 • 5. 6. 2020 Orchideje v pražských lesích
  Na plochách zalesněných polí, které jsou součástí nových krajinných parků, se přibližně po 15 letech začala ve velkých počtech objevovat vzácná orchidej - okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).
 • 5. 6. 2020 Online EVVO služby a další výstupy
  Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, nabízí zájemcům z řad pedagogů i studentů VŠ a SŠ, pedagogů ZŠ i MŠ a také rodičům i dalším případným zájemcům ke stažení elektronické verze vybraných materiálů vydaných v posledních letech s tématem ochrany přírody a životního prostředí - typu map, metodických materiálů a materiálů pro děti - omalovánek, rébusů, křížovek spojovaček apod. K dispozici jsou dále různé webové aplikace.
 • 27. 5. 2020 Sběrné nádoby na gastroodpad
  V rámci propagace a podpory pilotního projektu sběru gastroodpadu z domácností na území MČ Prahy 5,6, a 7, bylo rozdáno 462 malých sběrných nádob do domácností.
Celkový počet: nejméně 160
Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud