V aktuálním, prosincovém, čísle časopisu si můžete přečíst např. o trpké zkušenosti Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr s domluvou a komunikací s památkovou péčí. O tom, jak je těžké, až nemožné, v rámci provozu památkově chráněného objektu splnit pravidla památkářů a zároveň šetřit zdroje a vzdělávat o šetrném hospodaření.
Článek pro nás napsala ředitelka Toulcova dvora, Lenka Skoupá a nazvala ho Středisko ekologické výchovy v památkově chráněných budovách.

Další článek od Davida Kunssbergera z Agentury Koniklec pojednává o řešení tzv. udržitelného urbanismu, na příkladu pražského panelového sídliště. Jejich projekt Klima na doma je službou pro zlepšení klimatické odolnosti bytových domů a jejich okolí. Článek popisuje výzkum pro adaptabilitu sídlišť na změnu klimatu. Popisují vlivy změny klimatu, vnější podmínky a navrhují nejefektivnější řešení, která mohou pomoci vlastníkům a správcům objektů.

V dalších článcích naleznete zajímavá energetická řešení v historických budovách (Národní divadlo), nebo využití Vltavy jako zdroje elektrické i tepelné energie.

V tradiční rubrice "Rozhovor" jsme vyzpovídali Jaroslava Klusáka, ředitele Pražského společenství obnovitelné energie.

Téma udržitelné energetiky je úzce spjato s tématem klimatické změny. Dočíst se tedy můžete také o tom, jak Pražané vnímají klimatickou změnu nebo o novém inspirativním webu Učím o klimatu, společným projektem sedmi organizací.

V říjnu se konala již třináctá Krajská konference EVVO v Praze, jejímž tématem bylo vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení. Reportáž z konference naleznete na stránkách 31 až 34.

Ani v tomto čísle nechybí tradiční rubriky, např. informace o zajímavých knihách a jiných zdrojích informací, nebo obsáhlá rubrika Co se děje v …, plná novinek a zajímavých aktivit různých organizací, které v Praze a v okolí realizují pestrou škálu ekovýchovných projektů a akcí.

Jan Moravec nás ve své pravidelné rubrice tentokrát zavede do údolí Dalejského potoka za mlýny a jejich poetikou.

Na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení nejen toto nové číslo, ale také všechna dosud vyšlá čísla našeho časopisu.

 

Přejeme Vám hezké čtení

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/