Zprávy, novinky celopražské (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 150
Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další
 • 19. 10. 2020 Realizace adaptačních opatření na školách podle návrhů dětí
  V návaznosti na proběhlý vzdělávací interaktivní program pro žáky základních škol na území hl. m. Prahy s tématem Adaptace na změnu klimatu a dětmi připravené návrhy adaptačních opatření proběhla v roce 2020 na 8 školách v Praze realizace těchto opatření. Realizace byla financována hl. m. Prahou.
 • 12. 10. 2020 Omezení provozní doby pro osobní návštěvy zákaznických center svozových splečností
  Od pondělí 12. 10. 2020 dochází k omezení návštěvních hodin na některých zákaznických centrech svozových společností.
 • 5. 10. 2020 Školám a dalším subjektům jsou od září 2020 k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2020/2021
  Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Od školního roku 2018/2019 jsou zastoupeny výukové programy tematicky se zabývající změnou klimatu a adaptací na tuto změnu.
 • 23. 9. 2020 Začínají tradiční podzimní výlovy pražských rybníků
  24. září začínají tradiční podzimní výlovy pražských rybníků. Zahájí je rybníky Lipiny v Modřanech a nádrž Košíkovský na Chodově – obě tyto nádrže budou sloveny 24. září. Jako poslední přijde na řadu rybník V Pískovně v Dolních Počernicích. Celkem bude letos sloveno 28 rybníků a nádrží.
 • 14. 9. 2020 Zářijové vydání Pražské EVVOluce probírá dopravu v našem hlavním městě před i za časů omezení spojených s covid-19
  Milí čtenáři, tímto číslem se vracíme opět po třech letech k tématu dopravy. Téma je to takřka nevyčerpatelné, pro Prahu zásadní a mnohdy je i předmětem svárů. Máme tu vše kumulováno, je tu hodně aut, hodně cyklistů, hodně chodců a turistů a hustá síť hromadné dopravy. A je potřeba, aby vše klapalo.
 • 14. 9. 2020 Odbor ochrany prostředí na Dni bez aut 2020 v rámci Evropského týdne mobility – 19. září 2020
  Pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) Vás zvou na informační stánek, který naleznete mezi množstvím dalších stánků a zajímavostí z různých organizací v rámci akce DEN BEZ AUT 2020, která proběhne 19. září 2020 v Ondříčkově ulici - tato ulice se na jeden den promění v pěší zónu. Den bez aut je tradiční mezinárodní akce pořádaná v evropských městech v rámci Evropského týdne mobility (ETM), který se koná každoročně od roku 2002 v týdnu od 16. do 22. září. Akce v Ondříčkově ulici s názvem Sousedská slavnost v Ondříčkově se koná ve spolupráci městské části Prahy 3, Hlavního města Prahy a SWAP Prague.
 • 7. 9. 2020 Rada hl m. Prahy schválila Implementační plán 2020-2024 Strategie adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze
  Rada hl. m. Prahy dne 7.9.2020 schválila dokument Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024  včetně tzv. živého zásobníku projektů, obsahujícího databázi 207 projektových návrhů, které budou v následujících pěti letech monitorovány, řízeny, průběžně vyhodnocovány a doplňovány.    
 • 4. 9. 2020 Revitalizace nádržky na Lipeneckém potoce
  Nádržka na Lipeneckém potoce je dlouhodobě v havarijním stavu. Je zanesena cca 400 kubíky sedimentu, hrázka je porušená a protéká. Polovina zdrže je zarostlá mokřadní vegetací. Smutný pohled dotváří oplocení, které nádržku zbytečně odděluje od okolí. V rámci projektu Obnova a revitalizace nádrží byla připravena celková rekonstrukce této nádrže.
 • 2. 9. 2020 11. konference o ekovýchově v Praze s podtitulem „Praha jako venkovní učebna“ se bude konat 24. 9. v hotelu Olympik Artemis Praha
  Společně se pokusíme nahlédnout možnosti výuky venku a osvětlit si některé principy péče o životní prostředí města. Poznáme některé z projektů oživení vnitrobloků, obnovy sadů, agroekologického hospodaření a o pražské geologii. Zájemci se podívají spolu s průvodcem do budovy AFI Butterfly Karlín.
 • 13. 8. 2020 Pilotní projekt obnovy stromořadí v ulici Blanická - Pro zdravé stromy v ulicích
  Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst – jejich funkce je nenahraditelná. Na základě pilotních projektů v Severní Americe a západní Evropě byl potvrzen zásadní význam kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů v městských podmínkách. Podmínky pro růst stromů v městském prostředí jsou značně nepříznivé – malé prostory pro výsadbu, silné zhutňování povrchu a s tím spojené špatné zásobení kořenů živinami, půdním vzduchem a vodou, zasolování, letní přehřívání, mechanické poškozování a psí moč. Maximálně zahuštěný a sdílený prostor s technickou infrastrukturou omezuje životní podmínky stromu nad i pod povrchem na minimum.
  Z výše uvedených důvodů připravil odbor ochrany prostředí MHMP realizaci pilotního projektu obnovy stromořadí v ulici Blanická s využitím nové technologie prokořenitelných prostorů s cílem vylepšení stanovištních podmínek pro růst stromů v městském prostředí. Realizace proběhla v období podzim 2019 – jaro 2020, vysázeno bylo 17 ks břestovce (Celtis).
Celkový počet: nejméně 150
Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud