Obsah konference se nesl v duchu tématu kritického myšlení a vzdělávání ke kritickému myšlení v kontextu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Po úvodních slovech představila Lenka Skoupá z Toulcova dvora komunikaci environmentálních témat a Zuzana Jakobová z Terezy - vzdělávacího centra, hovořila o vizuální gramotnosti. O tom, jak vyvracet nesmysly o klimatu, zaujal svou přednáškou Lukáš Hána a po něm představil Ondráš Přibyla fakta o klimatu ve spojitosti s kritickým myšlením. Přestávky mezi jednotlivými bloky zpříjemnil veletrh pražských organizací, které se věnují environmentálnímu vzdělávání, kdy účastníkům konference prezentovali svou širokou činnost, metodické materiály, nebo výstupy projektů.

Dopolední blok zakončovali Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí UK s prezentací projektu pro školy o odpovědné spotřebě a Ondřej Hudeček z Městské knihovny v Praze, který seznámil přítomné s konceptem udržitelnost v knihovnách a otevřel široké pole budoucí spolupráce knihoven a ekovýchovných organizací v Praze.

Dopolední část byla zakončena poutavou panelovou diskusí.

Odpolední blok se již tradičně věnoval workshopům na různá témata se zapojením účastníků konference. Na své si přišli všichni účastníci, které zajímala například vědecká gramotnost a práce s vědeckými články, nebo různé metody, jak zapojit náročné téma změny klimatu do výuky a vzdělávacích projektů. Například bylo možné si vyzkoušet karetní hru na téma adaptace na změnu klimatu, zahrát si některou z únikových her, nebo se zapojit do aktivní diskuse k tématu globálního vzdělávání či aktivního občanství.


Děkujeme Ekocentru Koniklec za profesionálně zvládnutou realizaci Konference, přednášejícím a lektorům za poutavé příspěvky a všem zúčastněným za milou a přátelskou atmosféru celé akce.

13. Konference EVVO 2022 je úspěšně za námi, ať žije 14. Konference EVVO 2023, kterou už pro Vás začínáme plánovat.


Podrobné informace o 13. konferenci EVVO v Praze  jsou k dispozici na webu konference: www.konferenceevvopraha.cz, včetně sborníku, fotogalerie a videozáznamu proběhlých přednášek a panelové diskuse. Na webu naleznete také informace a výstupy ze všech předchozích ročníků Krajské konference EVVO.