Zprávy, novinky celopražské (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 270
Předchozí | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Další
 • 20. 9. 2018 Byla zahájena rekonstrukce na hrázi bývalého rybníka v Královské oboře Stromovka
  V prvních podzimních dnech byla zahájena rekonstrukce na hrázi bývalého rybníka. V rámci realizace proběhne obnova okružní mlatové běžecké trasy na bývalé hrázi, obnovení promenády pro pěší v historické ose Výstavistě – Šlechtovka, vyjma části na parteru.
 • 17. 9. 2018 Krajská Konference EVVO 2018 - pro firmy a veřejnou správu - Spolupracujme na prosperující a udržitelné Praze
  Hlavní město Praha pořádá každoročně od roku 2008 odbornou konferenci věnovanou environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě v hl. m. Praze. Jedná se o jednodenní akci, kde jsou představovány nejnovější trendy a principy v této oblasti, a to jak teoreticky formou přednášek, tak i prakticky v rámci workshopů. Mottem letošní konference je  „Spolupracujme na prosperující a udržitelné Praze“.
 • 14. 9. 2018 Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka
  V rámci revitalizace bude vytvořena 15 m široká berma, ve které se bude klikatit samotné koryto potoka. Revitalizaci doplní několik tůní pro obojživelníky a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvětšení biodiverzity. Doba realizace: září 2018 – prosinec 2018.
 • 5. 9. 2018 Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická a Račická
  V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti masivní zaklenutí Litovicko-Šáreckého potoka od Ruzyňské věznice až k Oboře Hvězda. Kromě degradace potoka na kanalizační stoku bez jakéhokoli života, snížení estetické a ekologické funkce a omezení samočistící schopnosti potoka došlo i k výraznému zmenšení kapacity koryta. Revitalizace zvýší kapacitu koryta i ekologické a samočistící funkce vodního toku.
 • 5. 9. 2018 Dokončené autorské objekty ve Stromovce
  Na dně bývalého rybníka byly dokončeny autorské objekty od sochaře MgA. Michala Sedláka. Návštěvníci je mohou nalézt na Dubovém pahorku a v tzv. Čítárně. Objekty vybízejí k příjemnému posezení. Jsou umístěny v místech, odkud se otevírají překrásné výhledy v rámci dna bývalého rybníka i parku Stromovka.
 • 4. 9. 2018 Navšivte informační stánek odboru ochrany prostředí MHMP v rámci akce hl. m. Prahy ke Dni bez aut – 22. 9. 2018
  Pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) Vás zvou na svůj informační stánek, který naleznete mezi řadou dalších stánků a zajímavostí přichystaných hl. m. Prahou a dalšími subjekty pro akci DEN BEZ AUT 2018, která proběhne 22. září 2018 v Křižíkově ulici - tato ulice se na jeden den promění v pěší zónu. Den bez aut je mezinárodní akce pořádaná v evropských městech v rámci Evropského týdne mobility (ETM), který se koná každoročně v týdnu od 16. 9. do 22. 9., a to již od roku 2002. Praha se ETM účastní již popatnácté.
 • 3. 9. 2018 Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě, 9/2018
  Již od roku 2016 se postupně mění prostor u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána. Právě zde vzniká nový pražský rybník Terezka. Ten bude napájen vodou z potoka Světluška a propojen tak s rybníkem Ve Hvězdě. U rybníka Ve Hvězdě vznikne odběrný objekt, který bude vodu převádět za oborní zeď do rybníka Terezka. Aby bylo možné toto propojení provést, bylo potřeba rybník Ve Hvězdě vypustit. Vypuštění rybníka bude využito k jeho vyčištění a drobným opravám.
 • 3. 9. 2018 Oprava měřících stanic na potocích pokračuje
  V minulých letech byly postupně opravovány a vylepšovány měřící (limnigrafické) stanice na pražských potocích. Tyto stanice slouží většinou k měření průtoku a teploty vody a lze podle nich také stanovovat stupně povodňové aktivity. V letošním roce se dočká celkové rekonstrukce limnigrafická stanice Jiviny na Litovicko-Šáreckém potoce.
 • 3. 9. 2018 Interaktivní programy pro děti – Adaptace na změnu klimatu, 2018-2019
  V dnešní době již není pochyb o tom, že na naší planetě dochází ke změně klimatu. Tato změna se více méně dotýká i obyvatel hlavního města Prahy. Ať jsou to extrémní teploty během letních měsíců, přívalové deště nebo například ledovka. To vše trápí právě i obyvatele hlavního města. Magistrát hlavního města Prahy připravil se začátkem nového školního roku 2018/2019 pro Mateřské školy a I. stupeň Základních škol hlavního města Prahy 4 interaktivní programy, které budou děti vzdělávat v oblasti adaptace na změnu klimatu. Programy realizuje Ekocentrum Koniklec
 • 20. 8. 2018 Dětské hřiště u Čítárny ve Stromovce
  V průběhu července 2018 nechal Odbor ochrany prostředí MHMP dovybavit dětské hřiště na dně bývalého rybníka v parku Stromovka. V rámci rekonstrukce centrální části parku, která skončila v minulém roce, byl prostor hřiště přesunut do nové polohy. Na původním místě dětského hřiště vznikl oddechový prostor zvaný Čítárna s dřevěnými autorskými lavicemi.
Celkový počet: nejméně 270
Předchozí | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období