Ve školním roce 2018/2019 pořádal Odbor ochrany prostředí, Magistrátu hl. m. Prahy vzdělávací interaktivní program pro žáky základních škol na území hl. m. Prahy s tématem Adaptace na změnu klimatu. Výstupem tohoto programu byl návrh adaptačních opatření na škole, který zpracovávali žáci účastnící se tohoto programu a v červnu roku 2019 jej zároveň i prezentovali před zástupci Magistrátu hlavního města Prahy v Zastupitelském sálu na Mariánském náměstí.

Původním záměrem bylo finančně podpořit realizaci tří nejlepších návrhů. Protože však skvělých návrhů bylo více, rozhodl se Magistrát odměnit všechny prezentující školy, a to formou individuální dotace.

S ohledem na epidemiologická opatření, která byla na jaře roku 2020 zavedena, byla realizace opatřeních prodloužena až do 30. 9. 2020.

Výsledkem byla realizace například vnitřních vertikálních záhonů, pořízení tzv. špačkovníku s vestavěnou kamerou, koupě vermikompostéru, pořízení vyvýšených záhonků, vytvoření venkovní relaxační zóny a další.

Jsme rádi, že jsme umožnili realizaci nápadů na zlepšení prostředí ve škole a jejím okolí, které vzešlo od samotných žáků těchto škol a věříme, že tento počin vedl k prohloubení vztahu mezi žákem, školou a přírodou.