Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 240
Předchozí | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Další
 • 27. 2. 2019 Za divočinou do pražských zookoutků. Oslavte Světový den divoké přírody.
  Ve čtyřech pražských zookoutcích, které jsou součástí Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, žije přes 160 živočichů 33 druhů z české přírody a mají zde také důstojný náhradní domov trvale handicapovaní živočichové, kteří se ani po uzdravení nemohou vrátit zpět do volné přírody. V největším pražském zookoutku v Malé Chuchli oslavíme první březnový víkend Světový den divoké přírody.
 • 7. 2. 2019 V Satalicích vzniká nový les Arborka
  Budování lesa Arborka na severu Prahy bylo zahájeno v září 2018, ukončení všech prací je naplánováno na červenec 2019. Nový les zaujme rozlohu 18 hektarů, z toho jednu polovinu pokryjí lesní porosty.
 • 4. 2. 2019 Obnova starého sadu na Čihadlech
  V roce 2018 odkoupilo hl. m. Praha od společnosti Xaverov a. s. pozemek starého sadu na Čihadlech. Plocha přesahující 15 000 m2 byla v minulosti z více jak dvou třetin osázena jabloňovým sadem. Kvůli dlouhodobě zanedbané údržbě však celý sad zhoustl a zarostl náletovými keři a dřevinami. V těchto dnech byla započata první fáze obnovy tohoto sadu. Na podzim 2019 se sad dočká první dosadby ovocných stromů.
 • 2. 1. 2019 Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2019
  Informace k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 20219
 • 2. 1. 2019 Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2019
  Informace k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 20219
 • 14. 12. 2018 Čtvrté a poslední číslo e-časopisu Pražská EVVOluce roku 2018 se Vám představuje v zimním hávu
  Letos naposledy přinášíme další číslo našeho e-časopisu o ekologické výchově v Praze, Pražská EVVOluce. Tentokrát je číslo věnováno aktuálnímu tématu zimy, sněhu, chladu a různé strategii pro toto období v přírodě i v pražských ekovýchovných organizacích.
 • 10. 12. 2018 Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2019
  Informace k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2019
 • 10. 12. 2018 Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“ vstupuje do druhé poloviny
  Do své druhé poloviny vstupuje soutěž s názvem „Hejbni s elektrem pro lepší život“, kterou pro statutární města v České republice letos vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN a.s.
 • 7. 12. 2018 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další období
  Hl. m. Praha ve spolupráci s Městskou policií i pro další období, tj. od 1. 1. 2019 na období 3 let zajistilo fungování sběrného místa, kde je umožněno zástupcům Městské policie Praha odložit injekční jehly a stříkačky z aplikace omamných a psychotropních látek .
 • 4. 12. 2018 Školám a dalším subjektům jsou od září 2018 k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2018/2019
  Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce přizpůsobené pro třídy dětí mateřských, základních a středních škol. Probíhají jako součást školní výuky, pod vedením odborných lektorů a obohacují vzdělávání o ekologický a environemntální rozměr. Cílem programů je důraz na ekologické myšlení a jednání a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod učení, které jsou voleny s ohledem na věk a jejich zkušenosti. Programy jsou lektory připravované a vedené pro praktické využití nabytých poznatků, souvislostí a dovedností, probíhají zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy apod. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Nově jsou zadávány, vyvíjeny a pilotně zkoušeny také výukové programy tematicky se zabývající Adaptací hl. m. Prahy na změnu klimatu pro MŠ a ZŠ.
Celkový počet: nejméně 240
Předchozí | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud