Evropský týden mobility je významná a tradiční celoevropská akce na podporu informovanosti veřejnosti o udržitelné dopravě ve městech. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o negativních dopadech motorové dopravy a možných alternativách. Praha k této události připravuje pestrý program akcí, jejichž smyslem je podpořit udržitelné formy dopravy a vytvářet tak příjemnější a zdravější město pro život. Letošní motivační heslo a motto Tvůj styl, tvoje volba („Choose your move!“) poukazuje na důležitý prvek volby každého z nás, jakému způsobu přepravy dá přednost.

Na stánku OCP MHMP pro vás bude připraveno mnoho informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro všechny.

Orientační plánek k akci s vyznačením umístění stánku OCP MHMP a dalších subjektů:

Akce hl. m. Prahy ke Dni bez aut 2020, orientační plánek s vyznačením stánku OCP MHMP


Těšit se můžete mj. na následující aktivity:

  • Křížovky s přírodní tématikou - jedná se o křížovky, které jsou rozdělené podle tří hlavních ekosystémů – ekosystém lesa, ekosystém vody a ekosystém louky. K jednotlivým ekosystémům jsou navázaní živočichové, které děti budou muset rozpoznat a jejich název poté zapsat do křížovky. Výsledkem tajenky bude slovo, které souvisí s přírodou. Křížovky jsou vhodné pro děti od 6 let.
  • Přiřazování stop – pro mladší děti bude připravena hra, kde budou spojovat stopu s příslušným živočichem, ke kterému patří. Zábavnou hrou se tak děti naučí rozpoznávat stopy zvěře.
  • Přiřazování listů a plodů – jiným úkolem pro děti bude spojit list s příslušným plodem, ke kterému patří. Zábavnou hrou se tak děti naučí rozpoznávat základní druhy našich dřevin.
  • Poznávačka ptáků - pro milovníky ptačí říše bude připravena poznávačka ptáků, které mohou potkat v pražské přírodě.
  • a jiné

Pro každého účastníka her a soutěží bude k dispozici drobná odměna.

Kromě soutěží budou mít pro vás pracovníci odboru ochrany prostředí přichystáno množství informačních materiálů, například o naučných stezkách a chráněných územích v Praze, o lesích a parcích v Praze, klimatické změně, revitalizačních projektech aj. vydané Odborem ochrany prostředí MHMP. Dále budeme prezentovat formou publikací a jiných materiálů (omalovánky, pexeso, …) ekologickou výchovu v Praze a ekovýchovné organizace v Praze.