Nádržka se vypustí, leknín bude převezen do nově vyčištěného statkového rybníčku a bude provedeno odstranění všech nánosů bahna. Původní přehrážka se zbourá a postaví se nová železobetonová s kamenným obkladem. Nově bude do hrázky zabudováno vypouštěcí zařízení, aby se nádržka dala kdykoli vypustit. Pravý břeh se zpozvolní a vznikne zde nové kamenné schodiště pro přístup k vodě. Celý břeh se opevní kamennou dlažbou. Po rekonstrukci, která potrvá do konce tohoto roku, se část leknínů zase do nádržky vrátí.


Stavba: Oprava nádrže na Lipeneckém potoce
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Projektant: Envicons s. r. o.
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Doba realizace: září 2020 – prosinec 2020