Zelená mapa Prahy – 1. V PRAZE ZA PŘÍRODOU, v.2019-2020

hlavním cílem infomateriálu je poskytnout zájemcům ucelený přehled o možnostech rekreačního využití.pražské přírody, včetně prezentace dostupných informačních materiálů a aplikací na internetu Tištěná verze mapy je zpracována v měřítku 1 : 60 000.
Mapa je součástí od roku 2015 připravované sady Zelené mapy Prahy (Pozn.: zájemcům je nově k dispozici také mapa Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Praze - Místa realizace 2019-2020).

mapa V Praze za přírodou, ilustrační obr. (1. strana tištěné verze)


Úvodní prezentační infomateriál k projektu V Praze za přírodou, 2019-2020

Cílem materiálu je poskytnout přehled typů chráněných území a dalších přírodních lokalit a míst zájmu na území Prahy, o typech tras k poznávání pražské přírody včetně informací, které jsou k dispozici v terénu, dále o tištěných informačních materiálech, internetových stránkách a aplikacena internetu a v neposlední řadě o distribučních a informačních místech, kde lze uvedené materiály získat nebo je množné se zde poradit. Předchozí vydání zachycovaly stav 2015 a 2017.

úvodní leták V Praze za přárodou, 2019-2020, ilustr. obr.

Informační materiály k jednotlivým trasám v rámci sad Po Praze podél potoků, Pražská příroda - známá, neznámá a Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD

Nově jsou zájemcům k dispozici od března 2020:

Infomateriál k trase Za památnými stromy - č. 13 Za památnými a dalšími významnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic.

Informační materiál k trase Za památnými a dalšími významnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

Infomateriál k trase Pražská příroda známá, neznámá - č. 2 Petřín - Smíchov (aneb Z Petřína přes zahrady a parky na nádraží).

InforInformační materiál k trase Petřín - Smíchov aneb Z Petřína přes zahrady a parky na nádraží

Infomateriál k trase Pražská příroda známá, neznámá - č. 3 Černý Most - Hloubětín (aneb Suchou nohou přes největší pražský poldr).

Infomateriál k trase Černý Most - Hloubětín aneb Suchou nohou přes největší pražský poldr, 2020

Informace o dalších v roce 2019 aktualizovaných trasách projektu V Praze za přírodou jsou pro zájemce dispozici v elektronické podobě na webových stránkách sad Po Praze podél potoků, Pražská příroda - známá, neznámá a Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD.


Všechny uvedené informační materiály budou zájemcům k dispozici postupně od konce dubna t.r. v tištěné podobě ve standardních distribučních místech MHMP i spolupracujících subjektů, s ohledem na možnosti dané nouzovým stavem.