Obsahová příprava materiálu proběhla v první pol. roku 2018. Distribuce tištěné verze probíhá od konce roku 2018 v návaznosti na výtisk nové várky materiálů sady V Praze za přírodou.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Infomateriál je k dispozici v tištěné podobě od konce roku 2018 v informačních stojanech v prostorech OCP MHMP v Jungmannově ulici, ve 4., patře proti kanceláři 463b, dále v informačním centru HMP na Mariánském nám. 2 a dále v dalších standardních distribučních místech pro infomační materiály MHMP k pražské přírodě a dále v rámci akcí pořádaných MHMP (Den Země, Týden mobility aj.).