K březnu roku 2022 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály Podél Kunratického potoka a Podél Litovicko-Šáreckého potoka, Dolní část (v rámci sady V Praze podél potoků), Petřín-Smíchov, Černý Most-Hloubětín, Muzeum-Hloubětín a Chodov-Jarov (v rámci sady Pražská příroda známá, neznámá) a Za památnými a významnými stromy Újezdu a Klánovic, Za památnými stromy Cholupic, Točné a Komořan, Za památnými a významnými stromy Satalic a Vinoře a Vycházková trasa po lesoparku Na Cibulce (v rámci sady Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD).
K disp. je aktualizované vydání (2021) úvodního informačního materiálu projektu V Praze za přírodou.

V tištěné podobě jsou materiály veřejnosti k dispozici do vybrání zásob v Informačním centru MHMP na Mariánském náměstí, ve vstupní hale MHMP v Jungmannově ul. 35/29 v Praze 1 /stojan v blízkosti podatelny/, v prostorách OCP MHMP (budova Škodova paláce, Jungmannova ullice č. 35/29, 4. patro) aj. a při vybraných akcích pro veřejnost k tématu pražské přírody (akce zajišťované OCP MHMP). Všechny materiály jsou zároveň k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF na těchto webových stránkách města. Informace k dalším připraveným trasám projektu lze najít v rámci tohoto Portálu ŽP v sekci Příroda, krajina, zeleň v rubrice V Praze za přírodou v částech:


 • 2.3.2022 Iinformační materiál pro veřejnost ke kampani NE! v přírodě, vyd. 2021
  Připravený informační materiál (4DL) je součástí sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Materiál obsahuje stručné informace určené veřejnosti k hlavním tématům kampaně – NE! Cyklistice provozované mimo k tomu určené komunikace, NE! Zakládání ohňů a kouření v přírodě, NE! Vypouštění splaškových vod, NE! Nelegálnímu čerpání vody z vodních toků, NE! Rušení klidu v přírodě hlasitou hudbou, NE! Krmení volně žijících živočichů, NE! Dotýkání se nezraněných mláďat v přírodě, NE! Odhazování odpadků v přírodě, NE! Vandalismu v přírodě, NE! Vjezdu motorizovaných prostředků do přírody, NE! Světelnému znečištění přírody a NE! Volnému pobíhání psů mimo vyhrazená místa. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda vytvořenými v rámci přípravy kampaně.
 • 1.3.2022 infomateriál Vycházková trasa po lesoparku Cibulka (č. 14)
  1. vyd. informačního materiálu, provedení 3DL. Trasa je součástí sady tras Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD, která byla původně připravena v roce 2011 v počtu 10 tras. Uvedená trasa byla připojena v roce 2013 a následně v roce 2020 byla trasa nově zmapována.
 • 1.3.2022 infomateriál Chodov-Jarov aneb Od kulaté tvrze k pravoúhlému sídlišti (č. 8)
  1. vyd. informačního materiálu, provedení 3DL. Trasa je součástí sady tras Pražská příroda - známá, neznámá, která byla původně připravena na konci roku 2010 v počtu 11 tras a následně doplněna o 2 další trasy. Uvedená trasa byla nově zmapována na konci roku 2020.
 • 19.5.2021 Úvodní prezentační infomateriál k projektu V Praze za přírodou, vyd. 2021
  Cílem informačního materiálu (6DL) je poskytnout přehled typů chráněných území a dalších přírodních lokalit a míst zájmu na území Prahy a současné informovat o typech tras k poznávání pražské přírody včetně informací, které jsou k dispozici v terénu, dále o tištěných informačních materiálech, internetových stránkách a aplikacích na internetu a v neposlední řadě o distribučních a informačních místech, kde lze uvedené materiály získat nebo je množné se zde poradit.
 • 18.9.2020 infomateriál Po Praze podél potoků č. 19: Podél Kunratického potoka, vyd. 2020
  2. upravené vyd. informačního materiálu (9/2020), provedení 3DL. Trasa je součástí sady tras Po Praze podél potoků, která byla původně připravena v roce 2005 v počtu cca 30 tras. Popisy v rámci infomateriálu odpovídají poslednímu zmapování trasy během podzimu 2019.
 • 25.3.2020 infomateriál Černý Most - Hloubětín aneb Suchou nohou přes největší pražský poldr (č. 3)
  2. upravené vyd. informačního materiálu (2020), provedení 3DL. Trasa je součástí sady tras Pražská příroda - známá, neznámá, která byla původně připravena na konci roku 2010 v počtu 11 tras a následně doplněna o 2 další trasy. Uvedená trasa byla zaktualizována na konci roku 2019.
 • 9.3.2020 infomateriál Petřín - Smíchov aneb Z Petřína přes zahrady a parky na nádraží (č. 2)
  1. vyd. informačního materiálu, provedení 3DL. Trasa je součástí sady tras Pražská příroda - známá, neznámá, která byla původně připravena na konci roku 2010 v počtu 11 tras a následně doplněna o 2 další trasy. Uvedená trasa byla nově zmapována na konci roku 2019.
 • 17.2.2020 infomateriál Za památnými a dalšími významnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic (č. 13)
  1. vyd. informačního materiálu, provedení 3DL. Trasa je součástí sady tras Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD, která byla původně připravena v roce 2011 v počtu 10 tras. Uvedená trasa byla připojena v roce 2013 a následně v roce 2016 a nově během podzimu 2019 byla trasa nově zmapována.
 • 10.12.2018 infomateriál Muzeum - Hloubětín aneb z Václaváku na Balkán a ještě dále (č. 5)
  1. vyd. informačního materiálu, provedení 3DL. Trasa je součástí sady tras Pražská příroda - známá, neznámá, která byla původně připravena na konci roku 2010 v počtu 11 tras a následně doplněna o 2 další trasy. Uvedená trasa byla nově zmapována na konci roku 2016.
 • 10.12.2018 infomateriál Po Praze podél potoků č. 16: Podél Litovicko-Šáreckého potoka, dolní část
  1. vyd. informačního materiálu, provedení 3DL. Trasa je součástí sady tras Po Praze podél potoků, která byla původně připravena v roce 2005 v počtu cca 30 tras. Popisy v rámci infomateriálu odpovídají poslednímu zmapování trasy během podzimu 2017.