V rámci toho byla v roce 2015 zajištěna celoroční metodická podpora zaměřena na řešení konkrétních aktuálních problémů pedagogů při začleňování EVVO do ŠVP, případně přímo do výuky. Dále proběhla v průběhu roku rozesílka metodických materiálů na MŠ a uskutečnila se konference Mrkvička. Konference byla akreditována MŠMT a zúčastnilo se jí 64 pedagogů z 58 mateřských škol (více o tématech přednášek a dílen v rámci konference).

Ukázky informačního bulletinu Mrkvička a časopisu Bedrník, které dostávají pedagogové v rámci rozesílky metodických materiálů: