Akce bude probíhat v následujících termínech a bude realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi.

  • 20. 4. 2016 - obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)
  • 26. 4. 2016 - Královská obora Stromovka (u bývalé Šlechtovy restaurace)
  • 27. 4. 2016 - Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)

Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2015, orientační mapa

V jednotlivých dnech bude od 9:00 do 17:00 v provozu informační stánek, na kterém budou probíhat všestranné informační aktivity k problematice ochrany životního prostředí v Praze. Nosným tématem bude problematika třídění a recyklace odpadů a v letošním roce také tématika luštěnin v rámci vyhlášení Mezinárodního roku luštěnin. Pro veřejnost budou připraveny různé informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně, vody, využívání energie aj. Občané budou mít také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a příslušné svozové techniky. Budou mít k dispozici barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů, kontaktů na svozové společnosti apod. nebo mohou shlédnout velkoformátovou mapu Prahy s vyznačenými chráněnými územími, popřípadě se doví, jaké informace nabízejí značky a loga na obalech výrobků nebo jaký je přínos luštěnin pro lidské zdraví.

Bude připraven bohatý program pro děti a dospělé, budou probíhat tématicky zaměřené hry a soutěže realizované kvalifikovanými lektory Ekocentra Koniklec. Děti si budou moci, v rámci tématu odpady, názorně vyzkoušet recyklaci na plátně, jak fungují různé zdroje energie, jaká je úloha zeleně ve městě a zajímavé pro ně bude i vystoupení s živým pejskem a informace jak o něj správně pečovat.

Technické zázemí kampaně bude zajišťovat svozová společnost Pražské služby, a.s.

V rámci spolupráce se k akci připojily následující společnosti - Pražské služby, a.s.EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol, a.s., Elektrowin a.s, Ekolamp, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy a Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., které budou mít pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí, informačních materiálů a pro děti vědomostní soutěže a hry. V rámci jednotlivých uvedených lokalit je dohodnuta i spolupráce s městskými částmi Praha 2, Praha 6 a Praha 7.

 
Kdy? Kde? Orientační mapa
20. 4. 2016 obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda) Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2016 - Obora Hvězda, orient. mapa
26. 4. 2016 Královská obora Stromovka (u bývalé Šlechtovy restaurace) Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2016 - Královská obora Stromovka, orient. mapa
27. 4. 2016 Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe) Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2016 -Riegrovy sady, orient. mapa


Další vybrané akce ke Dni Země 2016 na území hl. m. Prahy

(průběžně doplňováno)

 
datum název akce místo konání pořadatel, zákl.informace další informace k akci
21. 4. 2016 Oslavy Dne Země v Praze 4 park Na Pankráci, Praha 4 MČ Praha 4
od í - 16 hod.
http://www.praha4.cz/Oslavy-Dne-Zeme-budou-v-duchu-ekologie-i-bezpecnosti.html
22. 4. 2016 Den Země - Jídlo a svět Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 Toulcův dvůr, z.s.; 13:00 - 17:30 hod. http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=1604&xref=31068525
22. 4. 2016 Vítání jara na zahradě Kamaráda Chameleona
RODINNÉ CENTRUM KAMARÁD CHAMELEON
Začátek: 16:00 hod. http://www.kamaradchameleon.cz/news/oslava-dne-zeme-vitani-jara-na-zahrade/
23. 4. 2016 Den Země v Prokopském údolí
Prokopské údolí Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí;
Začátek: 11:01 hod.
http://prokopskeudoli.org.uvirt11.active24.cz/index.php/cs/akce-pro-verejnost/akce-naplanovane/22-pozvanka-na-den-zeme-23-dubna-2016
23. 4. 2016 Den Země 2016 v Praze 12 areál Viničního domku, při ulici Chuchelská, Praha 4 MČ Praha 12;
Začátek: 13:00 hod.

Noviny Prahy 12 (č. 4/2016):
strana 1:
http://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=46676

strana 4 (pokračování):
http://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=46679

24. 4. 2016 Den Země v Praze 9 - Vinoři KVC Vincent Rada mladých;
14-16.00 Jarní úklid - Sraz před KVC Vincent
Odpolední program od 16. h. v KVC Vincent
 


Akce ke Dni Země v ČR: