Tištěná verze

Tištěná verze mapy je veřejnosti, školám i nestátním neziskovým organizacím a dalším zájemcům k dispozici od poloviny března 2017, a nové vydání 12/2017 od ledna 2018 v uvedených distribučních místech. Poskytuje vybrané informace o lokalitách i trasách v měřítku 1 : 60 000 a také podrobné informace o webových stránkách i tištěných informačních materiálech k jednotlivým tématům (pozn.: nové aktualizované vydání 12/2017 je již k disp. v prostorách MHMP v Jungmannově ulici).

Zájemcům je zárioveň k dispozici ke stažení mapa v elektronické podobě ve formátu PDF (vydání 12/2017, vel. 14 Mbyte).


Uvítáme veškeré Vaše připomínky a náměty k provedení této mapy.
Získané připomínky a náměty budou využity při přípravě dynamické mapy a dále při návazných aktualizacich tištěné verze.

mapa V Praze za přírodou - ilustrační obrázky (str. 1 a str. 2)
AAA BBBB


Internetová dynamická podoba mapy

(aplikace v přípravě, předpokládaný pilotní provoz - zima 2017/2018, na Geoportálu hl. m. Prahy /http://www.geoportalpraha.cz/)

Internetová dynamická verze by měla poskytovat detailní informace o jednotlivých přírodních lokalitách i procházejících trasách, včetně míst zájmu na těchto trasách. Možnosti spojení MHD, napojení na cyklotrasy a další informace k plánování výletů. Předpokládá se také možné propojení s aplikací Kalendář akcí v Praze v životním prostředí a EVVO.