Upozornění, naše tipy

-


Pražské studánky

Pražské studánky, Petřínka, ilustrrační foto

Na území hl.m. Prahy se nachází celá řada studánek, přírodních vodních zdrojů, které patří mezi svědky dávného osídlování pražské krajiny. Lidé tehdy tyto vodní zdroje využívali pro sebe i pro svá hospodářská zvířata a podle toho se k nim i náležitě chovali a vážili si jich. V současnosti evidujeme na území města 127 studánek. Některé jsou v dobrém stavu, některé velmi zanedbané a čekají na opravu. Na těchto stránkách se můžete seznámit s jednotlivými studánkami, zajímavostmi z jejich historie i současnosti, a kde to bude možné, najdete i podrobnější informace včetně orientačních rozborů vody.

Obrázek bez popisku

Pozn.: Základní sada popisů byla připravena postupně během roků 2008-2009 a na začátku roku 2010. Během podzimu roku 2011 až jara 2012, podzimu roku 2012 až jara 2013 a v roce 2014 následně proběhlo nové zmapování studánek v dílčích oblastech Prahy, na jehož základě jsou v současnosti aktualizovány popisy studánek z této oblasti.

[ Abecední seznam studánek (rejstřík) | Přehled studánek podle městských částí | Mapa Prahy s vyznačením popsaných studánek ]

Aktuálně:

- aktualizované popisy studánek (stav 5-7/2014): Šárecká Habrůvka, Pod pumpou, Stydlá voda, Pod Děvínem, Krejcárek, Zázračná studánka, Urešova studánka, Mariánský pramen, Ovčí studánka, Na Troníčku

 

Jak se v Praze pečuje o studánky ...

Většina pražských studánek není pravidelně udržována. Mnoho jich také již neslouží svému původnímu účelu, tedy jako zdroj vody, po celá desetiletí, nikdo je neopravuje a to se odráží v jejich často žalostném stavu. Situace se však postupně lepší. Odbor ochrany prostředí MHMP (do 4/2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP) obnovuje studánky především v pražských zvláště chráněných územích, o některé pečují různá občanská sdružení, o jiné bez nároku na odměnu někteří z místních obyvatel. Ovšem řada studánek je také na soukromých pozemcích, tam záleží především na majitelích jak budou o studánku pečovat.

Co jste možná nevěděli o pražských studánkách ...

 • Praha je sice i dnes na studánky a prameny velmi bohatá, přesto jich v uplynulém století možná polovina zanikla.
 • Mnohem více studánek je ve východní části Prahy než v její části západní.
 • Asi nejznámější z pražských studánek je břevnovská Vojtěška, ke které se váže pověst o založení Břevnovského kláštera.
 • Některé z Pražských studánek jsou v lidové tradici považovány za léčivé – studánce v Lysolajském údolí se přímo říká Zázračná.
 • Mariánský pramen v Chuchli napájel v 18. a 19. stol. malé lázně. V jeho vodě je tolik rozpuštěných minerálů, že z nich vysrážený travertin tvoří již několik desítek metrů pod pramenem mohutnou hráz.
 • Největší koncentraci studánek nalezneme v okolí Zbraslavi. Dále pak v Kunratickém lese, v Modřanské rokli, v okolí Vinoře, v Zadní Kopanině, v Divoké Šárce…
 • Je pravděpodobné, že některé z dodnes zachovaných pramenů sloužily jako pitné zdroje již obyvatelům prehistorických hradišť. V této souvislosti se nejčastěji uvádí dnešní studánka Na Troníčku.
 • Studánka Pod Vidoulí je zcela nenápadná stavbička, přesto jde o významnou (chráněnou) technickou památku.
 • Zajímavým fenoménem jsou tzv. vodovodní štoly. Najdeme je mimo jiné na Petříně, ve Střešovicích či v oboře Hvězda.
 • Před zavedením centrálního pražského vodovodu byla nejedna studánka významným zdrojem vody pro okolní obyvatele, později i pro první obecní vodovody.
 • O řadu pražských studánek se starají různá občanská sdružení, o jiné bez nároku na jakoukoliv odměnu či slávu někteří z místních obyvatel.

 


Aktuality z oblasti:

 • 23. února 2014
 • 23. února 2014
(průměr: 3.09; 137 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme

Související články odjinud