vybrané ukazatele EVVO (za kraj Praha)

 
  2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
počet pražských SEV zapojených do do celostátní sítě SSEV Pavučina 4 členové 6 členů
1 pozorovatel
6 členů
2 pozorovatelé
6 členů
1 pozorovatel
6 členů 6 členů
1 pozorovatel
6 členů 6 členů 7 členů


Souhrnné informace o stavu a vývoji EVVO v hl.m. Praze v roce

(publikované v rámci RŽP Praha životního prostředí a Elektronických zpráv o stavu a vývoji ŽP v Praze)


Tab.: Financování EVVO a souvisejících aktivit v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2014 a dále (Kč)
(Pozn.: struktura tabulky pro rok 2014 a další roky je upravena a doplněna o další položky)

  2014 2015 2016 2017
AP KK EVVO (bez správy a údržby SEV HMP a grantů /položky níže/) 4 034 159 3 250 428,50 2 972 438 3 895 892,50
Správa a údržba středisek ekologické výchovy HMP (SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy) 4 667 000,00

5 910 000

(+ 1 400 000 Kč na středisko PRALES)

9 410 000 (včetně střediska PRALES)  8 931 000 (včetně střediska PRALES) 
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

8 378 000**

(56 podpořených projektů)

9 329 000**

(51 podpořených projektů)

10 601 500**

(73 podpořených projektů)

8 243 000 (předb.  součet, IV a VI)
Další aktivity a projekty EVVO hrazené z rozpočtu MHMP (nezařazené v AP KK EVVO /rozpočet OCP MHMP/) 512 509 255 366 0 0
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *
(rozpočet SML MHMP)

110 000

(2 podpořené
projekty)

339 420

(4 podpořené
projekty)

185 000

(3 podpořené
projekty)

 
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *
(rozpočet SVE MHMP)

84 900

5 podpořených
projektů)

167 300

(7 podpořených
projektů)

173 200

(8 podpořených
projektů)

201 000

(14 podpořených projektů)

Informatika životního prostředí ve vztahu k EVVO (publikace Ročenka Praha ŽP, rozvoj Portálu ŽP apod. /rozpočet OCP MHMP/) 983 646 738 792 714 360 249 347,50

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.
** Včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek)

 

Tab.: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2008-2013 (Kč)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
AP KK EVVO 5 692 951,00 6 984 169,00 6 848 682,50 9 000 000,00 10 800 000,00 8 344 664,00
Provoz středisek ekologické výchovy HMP (SEV Tolucův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy) 5 662 503,50 6 174 943,50 5 475 652,00 5 286 164,00 5 016 833,00 4 400 000,00
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

5 828 900

(54 podpořených projektů)

6 883 000

(67 podpořených projektů)

3 213 000

(34 podpořených projektů)

4 797 710

(25 podpořených projektů)

4 035 000

(26 podpořených
projektů)

4 277 000

(36 podpořených
projektů)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

196 500

(3 podpořené projekty)

125 000

(2 podpořené projekty)

250 000

(3 podpořené projekty)

308 100

(4 podpořené projekty)

116 000

(2 podpořené projekty **)
75 000

(2 podpořené
projekty)
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

32 000

(2 podpořené projekty)

95 000

(4 podpořené projekty)

125 000

(5 podpořených projektů)

220 000

(6 podpořených projektů)

180 000

(6 podpořených
projektů)
75 000

(6 podpořených
projektů)

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.
** Skutečná částka pro oblast EVVO je vyšší - podpořeny byly dále také projekty na pořádání školních soutěží, které zahrnovaly více tematických oblastí, mezi nimi oblast EVVO.

Zdroj: OCP MHMP, SML MHMP a SVC MHMP (údaje do roku 2013: MZO MHMP, SMS MHMP)