Upozornění, naše tipy

 • Schválení grantů ŽP 2020:
  Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 899 ze dne 11. 5. 2020. Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 17/5 ze dne 22. 5. 2020. více informací
 • Výstava soutěžních snímků Czech Nature Photo v Divoké zahradě Hostivař 5-6.6., (slavnostní zahájení 5.6. v 10 hod.) více informací
 • Zájemcům jsou k dispozici 3 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
 • pro zájemce je k dispozici nově připravená mapa EVVO v Praze - Místa realizace 2019-2020 (ve formátu A1 a A0), v této chvíli v elektronické podobě ke stažení (návazně po skončení nouzového stavu bude možné získat mapu v tištěné verzi)

Střediska ekologické výchovy (SEV), ekocentra a další subjekty EVVO v Praze

Střediska ekologické výchovy (SEV), ekocentra a další neziskové organizace jsou významnými subjekty EVVO v Praze. Praha dlouhodobě a systematicky podporuje střediska ekologické výchovy (SEV) a ekocentra působící v Praze. Dvě z nich užívají statutu střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy - SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP.

Členy celorepublikového sdružení SSEV Pavučina jsou v současné době Ekocentrum Koniklec (01/71 ZO ČSOP Koniklec), Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, EKODOMOV z. s., SEV Toulcův dvůr (z organizací TD: Sdružení SRAZ a Botič o.p.s.), TEREZA, vzdělávací centrum, Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI) a Záhony pro školky (kompletní seznam členů SSEV Pavučina v ČR:  http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/59-CLENOVE/index.htm).

obr.: SEV a další vybrané subjekty působící v oblasti EVVO na území Prahy

aa

[ Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP) | Ekocentrum Koniklec | Ekocentrum Podhoubí | občanské sdružení Ekodomov | Sdružení TEREZA | Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr (Botič o.p.s.) ]


Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP)

http://www.lhmp.cz/eko/

Hlavní náplní SEV LHMP je seznamovat pražskou veřejnost s přírodou hlavního města a České republiky. Tuto činnost provádí pomocí zážitkové pedagogiky a využívá k tomu jedinečného zázemí příspěvkové organizace. Srozumitelnou formou prezentuje péči o lesy a vodní toky v Praze, distribuuje informační materiály zaměřené na jednotlivá území Prahy, věnuje se osvětě v oblasti šetrného lesního hospodaření a vodního hospodářství, provozuje informační servis pro obyvatele Prahy o přírodě hlavního města a České republiky. Ve spolupráci s jinými lesnickými organizacemi aplikuje úspěšně principy tzv. lesní pedagogiky na území hl. m. Prahy.

V roce 2011 zahájilo SEV LHMP projekt „Návrat včel do pražských lesů“. Projekt zahrnuje obnovu a zakládání včelnic v pražských lesích a jejích využití v ekologické výchově. Ve spojení s ekologickou výchovou je včelařství propagováno na velkých osvětových akcích a ve školách. V roce 2012 SEV LHMP rozšířilo svoji činnost a začalo provozovat záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Jedním z hlavních témat zajišťovaných programů a osvětových akcí se proto stala ochrana a záchrana volně žijících živočichů. Na dispečinku záchranné stanice 773 772 771 lze nahlásit nález zraněného živočicha a zároveň toto číslo funguje i jako infolinka pro veřejnost.


Ekocentrum Koniklec

http://www.ekocentrumkoniklec.cz

Je složkou občanského sdružení 01/71 ZO ČSOP Koniklec, které vzniklo v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. Posláním ekocentra je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. ZO ČSOP je také zřizovatelem akreditovaného Ekocentra. Mezi hlavní činnosti patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství a spolupráce se státní správou a samosprávou.
V roce 2012 mělo sdružení 12 členů a mnoho externích spolupracovníků a příznivců. Bylo členem SSEV Pavučina, STEP, a součástí platformy neziskových organizací Prahy 3 Še3sil.

Ekocentrum Podhoubí

http://www.podhoubi.cz

Ekocentrum se zaměřuje na efektivní a moderní metody vzdělávání nejen v environmentální tématice. Provozuje vlastní Ekoškolku Rozárku, nabízí ekologické výukové programy pro mateřské, základní a střední školy z Prahy, Ekocentrum rovněž pořádá semináře, kde mohou učitelé získat praktické dovednosti a inspiraci pro realizaci environmentální výchovy na své škole. Ekocentrum se věnuje také rozvíjení komunitního života v bezprostředním okolí za pomoci slavností, seminářů, besídek i brigád zaměřených na rodiče s dětmi.

Ekodomov

http://www.ekodomov.cz

Občanské sdružení Ekodomov (v souč. Ekodomov, z. s.) vzniklo v roce 2004 a jeho hlavním posláním je osvěta a propagace udržitelného nakládání s bioodpady a kompostování směrem k různým cílovým skupinám: žákům a učitelům všech úrovní škol, obcím, ministerstvům i odborné a laické veřejnosti prostřednictvím výukových programů, komplexních projektů, seminářů nebo divadelně-osvětových akcí. Vedle toho realizuje Ekodomov na území Hlavního města Prahy další environmentálně zaměřené aktivity: výukové programy pro základní školy, exkurze do provozů na zpracování odpadů pro žáky základních a středních škol, Ekocentrum Šárynka nabízející široké veřejnost semináře a workshopy, Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských školek.

TEREZA

http://www.terezanet.cz

TEREZA, vzdělávací centrum (dříve Sdružení TEREZA) je vzdělávací organizací, která spolupracuje se základními a středními školami z celé ČR. Od roku 1990 vytváří vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy ve školách. V roce 2012 se programů zúčastnilo přes 94 000 žáků.
Vizí TEREZy je společnost, ve které mají lidé rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí  a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Posláním je vzdělávat děti, které budou takovou společnost vytvářet.

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr

http://www.toulcuvdvur.cz

Historické prostory a téměř desetihektarový (9,8 ha) přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je prožitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k našemu životnímu prostředí.
Toulcův dvůr, z.s. je zastřešující neziskovou organizací, která má 4 řádné členy, neziskové organizace, které realizují výchovné a vzdělávací aktivity.
Členskými organizacemi jsou Botič o.p.s., Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, Mateřská škola Semínko o.p.s, ENVIRA, o. p. s.
Čestným členem spolku je 01/04 Základní organizace ČSOP.

Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek. Od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Jde o projekt, který slouží pro praktickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel města Prahy.

 


Aktuality z oblasti:

 • 13. prosince 2016
 • 21. března 2014
(průměr: 3.12; 227 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Nejnovější k tématu EVVO:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Zprávy ze SEV, NNO, škol a dalších organizací

 • 8.6.2020 Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost
  Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na území hlavního města Prahy. Do mapování se letos může zapojit kdokoliv – stačí motýla vyfotografovat mobilem a společně s GPS polohou nebo upřesněním místa a datem pořízení vložit do jednoduché mobilní aplikace iNaturalist nebo na facebookové stránky „Hledejte pražské motýly“.
 • 24.4.2020 City Nature Challenge 2020
  Cílem letošní události je spojit tisíce lidí po celém světě ve společné aktivitě pozorování přírody.  Pojďte aktivně strávit čas i v dnešní době velkých omezení. Akce proběhne v termínu 24. - 27. dubna 2020, hlavním organizátorem na území hl. m. Prahy je Národní muzeum.
 • 21.5.2019 STUŽ - Koho podpořit ve volbách do EP 2019 pokud vám záleží na životním prostředí a ochraně klimatu
  Webová stránka s obsahem: Manifest Green 10; Jak volit do Evropského parlamentu; Kroužkování; O jednotlivých kandidujících stranách a hnutích; Desinformace; Podle čeho vybírat; Průzkumy a analýzy českých environmentálních i jiných organizací; Volební kalkulačky; Zahraniční hodnocení;
  Hodnocení českých politických stran při ochraně klimatu (dle Climate Action Network).