Název programu/kurzu Oáza přírody na Vyšehradě
Popis Trasu programu tvoří okruh, který vede po náhorní plošině Vyšehradu. Programem provádí mytologická postava Horymíra, který hledá svého koně Šemíka a za splněné úkoly dává žákům části poselství. Žáci pracují ve skupinách. Nejprve se pomocí mapy a kompasu zorientují v terénu. Prostřednictvím her a smyslových aktivit poznávají časté druhy stromů a ptáků, s nimiž se běžně setkávají ve městě. Dozvědí se, jak klíněnka jírovcová škodí jírovcům a jak můžeme stromy chránit. Posoudí, které chování člověka je ohleduplné k přírodě a které bezohledné. Pro žáky 1. a 2. ročníku jsou připraveny aktivity nevyžadující zvládnutí čtení a psaní textu. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • les, lesopark, park
  • urbanizované prostředí
Délka 2,5 H
Cena 60 Kč
Cílové skupiny
  • první stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, stromy, invazní druhy, památný strom, zdroje znečištění, továrny, doprava, odpady, pravidla chování v parcích, čistota uĺic, klíněnka jírovcová, ptáci pražských parků, třídění odpadu
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Související články odjinud