Název programu/kurzu Lesem, nelesem Modřanské rokle
Popis Program je zaměřený na les a jeho obyvatele. Každý žák si v úvodu vylosuje roli zvířete, v níž bude v herních aktivitách vystupovat. Dozví se zajímavosti o svém zvířeti a ujasní si vztahy různých organismů v lese. Žáci cestou poznají, které druhy stromů v lese rostou a k čemu jsou důležité. V lesní tůňce si vyzkoušejí lov vodní drobotiny. Trasa programu vede podél naučných tabulí, které informují o dalších zajímavostech Modřanské rokle. Kratší verze probíhá formou „tam a zpět“, delší trasa je jednosměrná, 3,5 km dlouhá. V delší verzi si žáci navíc vyslechnou příběh o „lesním zabijákovi“ akátu a uvidí, kde žili trilobiti. Více se budou věnovat i rostlinám a hmyzu. Pro žáky 1. a 2. ročníku je připravena varianta s aktivitami nevyžadujícími zvládnutí čtení a psaní textu. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • les, lesopark, park
  • voda
Délka 2,25 / 3 H
Cena 55 / 65 Kč
Cílové skupiny
  • první stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, poznávání rostlin a živočichů, bezobratlí, ptáci, savci, geologie, potok, invazní rostliny, původní les
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Související články odjinud