Publikace určená široké veřejnosti popisuje jednotlivá v abecedním pořadí seřazená maloplošná zvláště chráněná území (dále ZCHÚ), která se nacházejí na území Prahy na levém břehu Vltavy. Celkem je zde popsáno 49 ZCHÚ. Součástí popisu jsou také orientační mapa daného území s vyznačením hranic, základní údaje a důvod ochrany a dále informace týkající se neživé přírody, botaniky a zoologie území a také lesnictví a péče o území. Textový popis je doplněn fotografiemi. Publikace obsahuje také kapitolu o 4 přírodních parcích, které lze najít v této části Prahy. Autory publikace jsou J. Němec a P. Slavík.

Publikace byla připravena nově v tištěné podobě. Úvodní cílená distribuce publikace na začátku roku 2019 směřuje do pražských základních a středních škol a knihoven, na úřady MČ v Praze a do vybraných neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředím na území Prahy, mezi nimi do ZO ČSOP, středisek ekologické výchovy a ekoporaden. Návazně se předpokládá dotisk, popř. aktualizované vydání v elektronické podobě na CD-ROM.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Poslední obsahová aktualizace - 2018 (1. tištěné vydání, 2019)
  • Publikace bude pro zájemce z řad veřejnosti k dispozici během jara v pobočkách Městské knihovny. Školám (ZŠ a SŠ v Praze) je publikace zasílána v průběhu března až dubna 2019 (po 1 výtisku).

  • PDF elektronická verze publikace (1. vydání elektronické 2016)
    • verze pro Internet (vel. 26 Mbyte)
      Pozn. verze v plném rozlišení je k disp. na CD-ROM (vel. 209 Mbyte)