Název programu/kurzu Klánovický les z pohledu ochrany přírody
Popis Část klánovického lesa, kde program probíhá, není jen přírodní rezervací, ale také evropsky významnou lokalitou. Je ideálním místem, kde se žáci mohou seznámit s českým systémem chráněných území i programem Natura 2000. Žáci pracují převážně ve skupinách. Po celou dobu programu se orientují v turistické mapě, vyzkoušejí si rovněž práci s ortofotomapou. Zábavnou formou poznávají různé typy chráněných území, jejich význam, způsoby značení a pravidla pobytu. Povídají si o významu biocenter a biokoridorů jakožto důležitých prvcích územního systému ekologické stability krajiny. Diskutují o významu vody v krajině, především o různých funkcích rybníků. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, jak komplikovaný je střet cenné přírody a zájmů člověka.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • les, lesopark, park
  • voda
Délka 3 H
Cena 65 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, praktické ochranářství chrněná území, Natura 2000, Biocentra, biokoridory, funkce rybníku
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy