Název programu/kurzu Jak šel čas třešňovými sady
Popis Staré ovocné sady jsou ideální lokalitou k pozorování toho, jak se ekosystém, původně vytvořený člověkem, může bez jeho zásahu vyvíjet směrem ke stavu blízkému přírodě. Žáci se v ekoprogramu seznámí nejen s pojmem přirozený a umělý ekosystém a sukcese, ale především se sady jako místem, které v minulosti mělo v krajině určitou funkci jako článek samozásobení člověka potravinami a má svou funkci dnes jako společný domov planých i užitkových rostlin a živočichů. O tom, jakou úlohu bude pro své okolí hrát v budoucnosti, budou diskutovat sami účastníci a dozvědí se, jak bude sad vypadat, pokud se ponechá přirozenému vývoji.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • louka
  • les, lesopark, park
Délka 2,5 H
Cena 60 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, poznávání rostlin a živočichů, přirozený a umělý ekosystém, sukcese, klimax
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy