Pokyny ke zpracování projektů, kritéria hodnocení a další informace jsou k dispozici na: http://www.kolovraty.cz/participativni-rozpocet/ms-1848/p1=1848