Nejvíce se v letošním roce dřeviny vysazovaly na původně zemědělských plochách a v již existujících lesích a dále také v pražských parcích, sadech a podél vodních toků. Do prací se zapojila veřejnost, ale také městské části, školy i městské organizace. Novinkou jsou takzvané Sázecí dny, kdy se v rámci akce Zastromuj Prahu do výsadby nových stromů může zapojit i veřejnost. Ty se v roce 2019 uskutečnily celkem čtyři, na Petříně, v Třešňovce a dvakrát ve Stromovce, a v roce 2020 budou dále pokračovat. V rámci Sázecích dnů bylo vysazeno celkem 110 stromů. Akce ovšem přináší i další přidanou hodnotu, osvětu a zapojení veřejnosti.

„Děkuji všem, kteří si přišli na některou z akcí Zastromuj Prahu zasadit strom, a zapojili se tak do společného zalesňování Prahy. Sázecí akce pro veřejnost totiž nejsou organizované proto, že by Praha nedokázala vysázet slíbených milion stromů sama. Děláme to proto, aby se lidé mohli zapojit, zjistit více o stromech a přispět k zdravému rozvoji našeho města. Jsem rád za všechna milá setkání při sázecích akcích s rodinami s dětmi, školáky nebo jednotlivci, kteří se zajímají o přírodu. Těším se na spolupráci v novém roce,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

V Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy pro roky 2018–2022 je závazek vysadit na území hlavního města 1 000 000 nových stromů. Odbor ochrany prostředí MHMP společně s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy proto vypracovaly Akční plán výsadby stromů v Praze. Plán zahrnuje nejen samotné projekty výsadby nových stromů, ale také vytváří rámec pro další projekty a záměry krajinářských úprav včetně následné pětileté péče o vysazené dřeviny. Ta je mimořádně důležitá, neboť bez ní by nové sazenice většinou nepřežily a celá snaha by přišla vniveč.

„Mám radost, že stromy vysazuje nejen hlavní město Praha prostřednictvím svého odboru ochrany prostředí, ale že nám v tom pomáhají i jednotlivé městské části, jednotlivci a dokonce i firmy. Stromy nám pomáhají ve snižování tepelných ostrovů, boji proti suchu a koncentrací CO2, což je klíčové. Ve snižování emisí CO2 se však Praha nespoléhá jen na výsadbu stromů, ale také aktivně podniká kroky proti samotnému vzniku těchto emisí, jako jsou třeba podpora obnovitelných zdrojů, mýto pro vysokoemisní vozidla nebo remotorizace lodí na Vltavě. Díky těmto opatřením na obou stranách docílíme toho, že v Praze bude čistější vzduch, nižší nemocnost a všem se nám bude v lépe dýchat,“ doplnil náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Hlavní město v rámci projektu Zastromuj Prahu také od včerejška spolupracuje s celosvětovou organizací dětí a mládeže Plant-for-the-planet. Má dnes přes 80 tisíc dětských Ambasadorů Klimatické Spravedlnosti a jejím cílem je zasadit jeden bilion nových stromů v rámci Trillion Tree Campaign, na které spolupracuje s Organizací spojených národů. Na jaře 2020 pak bude spolupráce zahájena pořádáním vzdělávacích akademií se sázením stromů pro děti v Praze. Mimo to dostanou občané Prahy možnost se všichni velice jednoduše podílet na sázení stromů díky aplikaci Plant-for-the-Planet, která program Zastromuj Prahu obohatí o mnoho funkcí. Symbolický první strom společně v Třešňovce zasadil primátor Zdeněk Hřib a zakladatel české pobočky organizace Šimon Michalčík.