22. duben se slaví jako Den Země po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Cílem rozsáhlé kampaně tehdy bylo podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životního prostředí. Akce, které se v roce 1970 zúčastnilo několik milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici oslav Dne Země – 22. dubna.
Česká republika se k tradici připojila v roce 1990.

Více k oslavám Dne Země v ČR a ve světě na:http://www.earthday.org (oficiální stránky ke Dni Země/Earth Day/), http://www.denzeme.cz (webové stránky s informacemi o akcích ke Dni Země v ČR).


Hlavní město Praha pořádá, ve spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi, v rámci oslav Dne Země již osmým rokem informačně–vzdělávací kampaň pro veřejnost. Letos akce probíhá na území22 MČ v termínu od 15. dubna do 17. května 2013.

 akce MHMP a MČ ke Dni Země, ilustrační foto

V jednotlivých městských částech bude v určený den od cca 10:00 do cca 18:00 v provozu informační stánek, na kterém budou probíhat všestranné informační aktivity k problematice ochrany životního prostředí v Praze. Nosným tématem bude problematika třídění a recyklace odpadů a v letošním roce také tématika související s vodou v rámci vyhlášení Mezinárodního roku vodní spolupráce.K dispozici budou různé informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně, vody, využívání energie aj. Občané budou mít také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a příslušné svozové techniky. Budou mít k dispozici barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů, kontaktů na svozové společnosti apod. nebo mohou shlédnout velkoformátovou mapu s vyznačenými chráněnými územími v Praze. Pro dospělé návštěvníky bude připraven zajímavý kviz s tematikou vody. Na každém stánku bude připraven bohatý program pro děti a dospělé, budou probíhat tématicky zaměřené hry a soutěže realizované kvalifikovanými lektory Ekocentra Koniklec. Řada městských částí se ke kampani připojuje také svým vlastním programem.
V rámci spolupráce se k akci připojily následující společnosti - Pražské služby, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., EKO-KOM a.s. a kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s, Ekolamp, s.r.o.  a Ecobat, s.r.o.), které budou mít pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí a informačních materiálů.

orientační mapka k akcím v jednotlivých MČ
Den Země 2013 v Praze - akce v jednotlivých MČ, orientační mapka (JPEG, rozl. 1417 x 1088 pxl)
Dynamická mapa s popisem akcí v jednotlivých MČ (na Mapy Google)

odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012

 

 

Kde probíhá akce v nejbližších dnech: 3.5. MČ Praha 1, 6.5. MČ Praha 7

Datum Městská část Umístění stánku Čas konání akce Akce MČ Aktivity Podrobné informace na webu MČ, informační letáky aj. (postupně doplňováno) 15.4.2013 MČ Praha 20 ZŠ Ratibořická 1700/28, před školou -silnice a chodníky bez provozu, Praha 9 - Horní Počernice
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00   prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s.   16.4.2013 MČ Praha 13 prostor u stanice metra Lužiny, při ulici Archeologická
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
11:00 – 15:30 - akce MČ,
10:00 – 18:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)   17.4.2013 MČ Praha 6 Vítězné nám. - asfalt. plocha u výstupu z metra MHD BUS směr Suchdol, č.parc. 3998/9 k.ú. Dejvice
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00   prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.   18.4.2013 MČ Praha 4 Centrální park Pankrác, u kavárny Café Na půl cesty, Praha 4 – mezi ul. Milevská a Pujmanové
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
9:00 – 16:00 - akce MČ,
9:00 – 17:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)   20.4.2013 MČ Praha 12 volnočasový areál Freestyle Park Modřany, ul. Vltavanů, Praha 4 - Modřany
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
13:00 – 18:00 - akce MČ,
10:00 – 18:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.,EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat) článek ke Dni Země na webu MČ 22.4.2013 MČ Praha 8 v ulici U Meteoru 6 (Libeň), na parkovišti před ÚMČ Praha 8
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
9:00 – 15:00 - akce MČ,
9:00 – 17:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: IPODEC-ČISTÉ MĚSTO,a.s.   22.4.2013 MČ Praha 17 prostor před ZŠ J. Wericha, Španielova 19/1111, Praha 6 - Řepy
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 17:00 - akce MČ,
10:00 – 18:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.   23.4.2013 MČ Praha-Libuš Sídliště Písnice - prostranství před prodejnou Albert, Libušská 400, Praha 4-Libuš
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
9:00 – 17:00 - akce MČ,
9:00 – 17:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.   24.4.2013 MČ Praha 10 Volnočasový areál - Park Gutovka, ul. Gutova, Praha 10
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
12:00 – 18:00 - akce MČ,
10:00 – 18:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.,EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)   25.4.2013 MČ Praha 14 prostranství před stanicí metra Rajská zahrada, Cíglerova, Praha 9 - Černý Most
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 16:30 - akce MČ,
10:00 – 18:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.   26.4.2013 MČ Praha 21 Multifunkční sportoviště, ulice Četnická, Praha 9 -Újezd nad Lesy
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
9:30 – 17:30 - akce MČ,
9:30 – 17:30 akce MHMP
Upraveno!
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s. plakát (formát PDF, 5,2 MByte) 29.4.2013 MČ Praha 22 Nové náměstí v centru Uhříněvsi u autobusové zastávky, před budovou ÚMČ Praha 22
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00 - akce MČ,
10:00 – 18:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s.   30.4.2013 MČ Praha 3 Nám. Jiřího z Poděbrad, naproti ZŠ č. 7, 8/1685
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00   prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)   2.5.2013 MČ Praha 11 travnatá plocha u stanice metra Opatov, KN 2031/265, směrem na Jižní město
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
13:00 – 18:00 - akce MČ,
10:00 – 18:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s.   3.5.2013 MČ Praha 1 ulice V Celnici - u východu z metra, Praha 1 10:00 – 18:00   prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.   6.5.2013 MČ Praha 7  Letenské sady- U Letenského zámečku, Praha 7
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 17:00 - akce MČ,
10:00 – 18:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s.   9.5.2013 MČ Praha 5 pěší zóna Anděl – Nádražní x Plzeňská, Praha 5
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00   prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)   13.5.2013 MČ Praha 16 Nám. Osvoboditelů, Praha 16-Radotín, zóna pro pěší před nákupním střed. proti drogerii Teta
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00   prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.   14.5.2013 MČ Praha 19  parkoviště před Billou - ulice Žacléřská, Praha 19 -Kbely
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 17:00 - akce MČ,
10:00 – 18:00 akce MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.   15.5.2013 MČ Praha 18  Upraveno!
Obchodní centrum Letňany, před hlavním vchodem, vchod od bazénu, ul. Tupolevova
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00   prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.   16.5.2013 MČ Praha 15 areál Parku Hostivař - horní parkoviště u hlavního vchodu do budovy, při ul. Švehlova, Praha 10
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00   prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)   17.5.2013 MČ Praha-Troja travnatý pás pod zdí Trojského zámku, na cyklotrase A2, pozemek p.č. 1680/1 k.ú. Troja
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00   prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., EKO-KOM a.s.  

další vybrané akce v Praze:


starší informace: