22. duben se slaví jako Den Země po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Cílem rozsáhlé kampaně tehdy bylo podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životního prostředí. Akce, které se v roce 1970 zúčastnilo několik milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici oslav Dne Země – 22. dubna.
Česká republika se k tradici připojila v roce 1990.

Více k oslavám Dne Země v ČR a ve světě na: http://www.earthday.org (oficiální stránky ke Dni Země/Earth Day/), http://www.denzeme.cz (webové stránky s informacemi o akcích ke Dni Země v ČR), Země slaví svůj den (článek na webu CENIA, 20. dubna), Ministerstvo životního prostředí ke Dni Země (TZ MŽP, 21.4.), Den Země byl poprvé slaven před 40 lety, Den Země pomohl dostat ekologii do agendy politiků (články na webu Ekolist.CZ).


Na přelomu měsíců dubna a května se v 19 pražských městských částech uskuteční další ročník informačně-osvětové kampaně pro veřejnost. Akce proběhne ve dnech 19. dubna – 15. května 2010 v rámci oslav Dne Země, který připadá každoročně na 22. dubna. Stěžejním tématem bude tradičně problematika nakládání s odpady v Praze.

Informační kampaň je organizována odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy a úřady jednotlivých městských částí ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec, svozovou společností Pražské služby a.s., autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a s kolektivními systémy (Elektrowin, Asekol, Ecobat).

 

 ilustrační foto - Den Země 2009, Praha 11

Na území 19 městských částí Prahy proběhne od 19. dubna do 15. května 2010 informační kampaň pro školy a veřejnost k tématům ochrany životního prostředí, především k třídění odpadů a jejich následného využívání, informace o zeleni v hl.m. Praze, informace o cyklistické dopravě v Praze.
V jednotlivých městských částech bude v určený den mezi 10 a 18 h v provozu informační stánek, na kterém budou probíhat všestranné informační aktivity k problematice ochrany životníího prostředí v Praze. Stánky budou umístěny každý den na území jiné městské části.

Občané se budou moci seznámit s názornými ukázkami sběrných nádob a svozové techniky, dozvědět se a diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit jako je papír, sklo, plasty, bioodpad a nápojové kartony, dozvědět se, jak lze správně nakládat s nebezpečnými odpady, kde je v Praze jaké chráněné území, kde získat bližší informace o životním prostředí v Praze atd.

Občané budou názorně seznámeni s množstvím vytříditelných složek obsažených v kontejneru na směsný odpad. Dále jim budou představeny pomocí posteru možnosti nakládání s bioodpadem  (kompostárna,  skládka, spalovna) a výhody a nevýhody tohoto nakládání. Občané budou mít také možnost prohlédnout si výrobky vzniklé z recyklovaných materiálů.

Návštěvníci se mohou těšit na tematicky zaměřené hry a soutěže pro děti, mládež i dospělé. Základní a střední školy mají navíc možnost si (v níže uvedených termínech pro danou městskou část) objednat ekologické výukové programy zaměřené na problematiku odpadů. Programy budou realizovány kvalifikovanými lektory ZO ČSOP Koniklec a v rámci celé akce budou školám poskytovány zdarma.

U stánku budou moci příchozí získat různé informační materiály (letáky, brožurky, mapy, ročenky aj.). Pro děti jsou připraveny tištěné odpadové hry, plakáty a jiné zajímavosti.

Kde probíhá akce dnes: -

 

Datum městská část Umístění stánku Podrobné informace na webu MČ, informační letáky aj.
(postupně doplňováno)

19.4.

Praha 18

parkoviště Obchodního centra Letňany
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

20.4.

Praha 1

Nám. Republiky, u ulice V Celnici -
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

20.4.

Praha 4

obchodní centrum Arkády Pankrác, před hlavním vchodem
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

článek ke Dni Země na webu MČ Praha 4

21.4.

Praha 8

v ulici U Meteoru 6, na parkovišti před ÚMČ Praha 8
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

21.4.

Praha 17

prostor před ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

22.4.

Praha 11

u východu z metra Opatov, směrem na Jižní město
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

22.4.

Praha 13

prostor u metra Lužiny
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

23.4.

Praha 15

areál Parku Hostivař, Švehlova ulice, před hlavním vchodem
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

24.4.

Praha 12

volnočasový areál Freestyle Park Modřany, ulice Vltavanů
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

článek ke Dni Země na webu MČ Praha 12

26.4

Praha 10

před Nákupním centrem Eden
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

27.4

Praha 6

prostor mezi areálem ČVUT a metrem Dejvická
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

článek ke Dni Země na webu MČ Praha 6

28.4.

Praha-Libuš

v areálu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

informační leták k akci (pdf, vel. 945 kbyte)

29.4.

Praha 7

Letenské sady, prostranství poblíž zámku Dolní letohrádek
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

článek ke Dni Země na webu MČ Praha 7

3.5.

Praha 14

prostor u metra Rajská zahrada
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

článek ke Dni Země na webu MČ Praha 14

4.5.

Praha 22

Nové náměstí v centru Uhříněvsi, u autobusové zastávky
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

článek ke Dni Země na webu MČ Praha 22

7.5.

Praha 5

prostranství před kostelem, Štefánikovo - proti č.p. 13
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

12.5.

Praha 19

parkoviště před Billou, ulice Žacléřská
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

článek ke Dni Země na webu MČ Praha 19

13.5.

Praha 21

v parku u ZŠ Masarykova, Újezd nad lesy
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

článek ke Dni Země na webu MČ Praha 21

15.5

Praha 3

Nám. Jiřího z Poděbrad, naproti ZŠ č. 7,8,/1685
ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZPukázat na mapě

 


další vybrané akce v Praze (a ČR):

 Datum  Místo akce / MČ  Popis
22. 4. MČ Praha - Kunratice Sázení stromků v MČ Praha-Kunratice
Děti z mateřské školy v Kunraticích a zástupci  radnice MČ Praha – Kunratice v Den Země  zasadí 6  borovic černých nedaleko zastávky MHD U Kunratického lesa.  Akce se koná od 8.30 hodin. 
22.4. kino Světozor projekce filmu Home u příležitosti Dne Země (více)
24.4. Středisko ekologické výchovy HMP Toulcův dvůr (MČ Praha 15) Oslavy Dne Země 2010 - za tajemstvím pražské zeleně. více na webu TD
28.4. MČ Praha 10 Den Země v arreálu Gutovka (28.4. 2010, spolupořádají MČ Praha 10 a AVE CZ)
více v informačním plakátu (odkaz na PDF)
od 19. do 22. dubna    AV věnuje Dni země přednášky a výstavy o klimatu a zemětřeseních (Ekolist.CZ, 7. dubna 2010)