Ve dnech 13. dubna až 10. května 2011 se ve 20 pražských městských částech uskutečnil další ročník informační kampaně pro veřejnost v rámci oslav mezinárodního Dne Země.

Informační kampaň byla, stejně tak jako tomu bylo v předchozích letech, organizována Magistrátem hlavního města Prahy ve spolupráci s městskými částmi, se svozovou společností Pražské služby a.s.Ekocentrem Koniklec, autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. a s kolektivními systémy zpětného odběru elektrozařízení (Asekol, Elektrowin).

 

 akce MHMP ke Dni Země, ilustrační foto

V jednotlivých městských částech byl v určený den od dopoledne (zpravidla mezi 10 a 18 hod.) v provozu informační stánek, na kterém probíhaly všestranné informační aktivity k problematice ochrany ŽP v Praze. Nosným tématem byla tradičně problematika třídění a recyklace odpadů a letos také tématika lesa, neboť rok 2011 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů.

K dispozici byly také např. různé informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně, dopravy, atd. Občané měli také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a sběrové techniky. V neposlední řadě probíhatly tématicky zaměřené hry a soutěže pro děti, mládež i dospělé.
Programy a soutěže byly realizovány kvalifikovanými lektory Ekocentra Koniklec (více o aktivitách Ekocentra Koniklec v rámci kampaně ke Dni Země, MS-word, 36 kbyte).

Kde a kdy akce probíhala v jednotlivých MČ (ilustrační mapka):

orientační mapa - akce MHMP ke Dni Země

 


starší informace:


22. duben se slaví jako Den Země po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Cílem rozsáhlé kampaně tehdy bylo podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životního prostředí. Akce, které se v roce 1970 zúčastnilo několik milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici oslav Dne Země – 22. dubna.
Česká republika se k tradici připojila v roce 1990.

Více k oslavám Dne Země v ČR a ve světě na: http://www.earthday.org (oficiální stránky ke Dni Země/Earth Day/), http://www.denzeme.cz (webové stránky s informacemi o akcích ke Dni Země v ČR).