Konference je akreditována MŠMT a probíhá pod záštitou radní pro oblast životního prostředí RNDr. Jany Plamínkové. Akci pořádá hl. m. Praha a její organizaci zajišťuje organizace Botič o.p.s.

Konference je určena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (mateřské školy, základní školy a gymnázia), studenty VŠ s pedagogickým zaměřením, pro organizace se školami spolupracujícími v oblasti EVVO na území hlavního města Prahy, pro organizace zajišťující služby environmentálního vzdělávání a poradenství v Praze, rodinná a mateřská centra a pro rodiny s dětmi. Jejím cílem je představit účastníkům existující nabídku podpory v oblasti EVVO, aktuální trendy a principy zavádění EVVO do školní výuky, možnosti realizace aktivní ekologické výchovy dětí v přírodě, příklady dobré praxe, případné spolupracující organizace a kontakty na realizátory EVVO v Praze. Důležité je též vzájemné setkávání pedagogů a dalších odborníků se stejným zájmem a výměna různých zkušeností v tomto oboru vzdělávání a aktivit s dětmi v přírodě.

Součástí konference bude rovněž veletrh organizací poskytujících služby v oblasti environmentální výchovy s možností nákupu metodických materiálů.

Program, na který se můžete těšit, je následující:

čas bod programu
8:30 –   9:00 slavnostní zahájení
9:00 –   9:15 prezence účastníků
9:15 –   9:30 představení projektů M.R.K.E.V. a Mrkvička
9:30 – 11:00 úvodní přednáška
11:15 – 12:45 workshopy
12:45 – 14:00 oběd, veletrh, prohlídka areálu Toulcova dvora
14:00 – 15:30 workshopy (opakování)
15:30 – 16:00 ukončení konference, vybrání hodnotících dotazníků a předání osvědčení o účasti

Akce je akreditována MŠMT, osvědčení o účasti obdrží účastníci na konci konference.
Konference je díky finanční podpoře Hlavního města Prahy zdarma.
Občerstvení bude zajištěno.

NA KONFERENCI JE POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
Stránky organizátora konference s podrobnými informacemi a s on-line přihláškou

Místo konání: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
Spojení MHD: ze stanice metra Skalka (A), Opatov (C) a Vysočanská (B) bus 177 do zastávky Toulcův dvůr.

Pořadatel: Hlavní město Praha, Organizátor: Botič o.p.s.
Kontakty: tel.: 271 750 548 / 602 509 815, e-mail: programy@toulcuvdvur.cz, www.toulcuvdvur.cz
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Ing. Petr Holý, Tel: 236 00 4257, e-mail: petr.holy@praha.eu

Krajská konference EVVO v Praze 2016, loga pořadatele a organizátorů


Podrobný program:

Úvodní přednáška:

KONTAKT DĚTÍ S PŘÍRODOU – přínosy, realita a výzvy

Fascinující výzkumy z různých míst světa prokazují, že všichni lidé, a děti především, potřebují přírodu pro své plné fyzické, duševní i sociální zdraví. Kontakt s přírodou dětem usnadňuje učení a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti. V naší civilizaci však svobodné hry dětí venku v přírodě spíše ubývá. Jaké to může mít důsledky a co s tím můžeme udělat?

Lektor: Mgr. Petr Daniš, ředitel TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Workshopy:

1. JDĚTE VEN s Deníkem do divočiny

Přijďte se seznámit s Deníkem do divočiny, celoroční dobrodružnou hrou pro děti od 5 do 10 let. Květinová voňavka, bosonohá stezka, dešťové graffiti a spousta další inspirace, která láká děti i dospělé ven. V dílně vás vybavíme aktuálním číslem Deníku do divočiny a k dispozici budou i archivní čísla. A pokud si vedete svůj vlastní deník o přírodě, přineste si ho s sebou. 

Lektorka: Bc. Alice Jirásková, vedoucí programu JDĚTE VEN; TEREZA, vzděl. centrum, z.ú.

2. LES VŠEMI SMYSLY - Představení metodiky poznávání lesa se žáky 1. tříd ZŠ

Představíme vám  novou metodiku a zažijete část příběhu ponožkového maňáska. Žáci svého malého kamaráda několikrát během školního roku vytrhnou z nudy a vezmou na vycházku, aby se mu stali zvídavými průvodci. Pomocí obrázkových pracovních listů a rozmanitých úkolů sami poznávají přírodní okolí školy, získávají k němu vztah i cenné znalosti.

Lektor: Mgr. Jan Froněk, Ph.D., metodik programu Les ve škole; TEREZA, vzděl. centrum, z.ú.

3. VČELA V SÍTI ŽIVOTA - ukázka EVP a rozbor metodiky

Společně se seznámíme s přístupem k učení, který je znám pod anglickým slovním spojením Real world learning. Tento přístup nám umožňuje propojit výuku v přírodě s výchovou k šetrnému způsobu života. Postupně si představíme všech 5 oblastí, které zahrnuje, a ukážeme si, jak jsme je aplikovali v jednom z našich výukových programů "Včela v síti života". Některé aktivity si i sami vyzkoušíme.

Lektorka: Bc. Marta Veselá, lektorka a metodička EVP; Botič o.p.s.; SEV Toulcův dvůr  

4. Z KUCHYNĚ DO KOMPOSTÉRU A ZASE ZPĚT aneb jak udělat z komunitní zahrady místo nejen pro pěstování

Ukážeme si, jakým způsobem lze vytvořit ve městě prostor, kde je radost se potkávat a zároveň pěstovat a kompostovat. Městské komunitní zahrady jsou skvělým místem pro setkávání generací a lidé si zde mohou díky vlastnímu kompostu pěstovat kvalitní potraviny.

Lektorka: Radka Pokorná, studentka zahradní a krajinné tvorby a lektorka workshopů; KOKOZA, o.p.s.

5. PŘÍRODA JAKO UČEBNA

Představení koncepce celoročních aktivit a venkovních programů Rodinného centra Mateřídouška jako příkladů dobré praxe, vhodných k uplatnění jak pro MŠ, tak i ZŠ. Tipy na aktivity pro děti, ale i pro rodiče a děti v přírodě. Chcete vědět, jak opravdu chutnají brambory? Vypěstujte je. Učíte se o hmyzu? Pozorujte jej přímo a přitom třeba počítejte.

Lektorka: Ing. Bc. Věra Konůpková, koordinátora a lektorka RC Mateřídouška; Botič o.p.s.; SEV Toulcův dvůr

6. DĚTI V PŘÍRODĚ aneb příroda všemi smysly

Praktické tipy na práci s dětmi v terénu a smyslové vnímání přírody jako součást výuky. Smyslové hry, poznávání přírody zblízka, vytváření bezprostředních prožitků, učení se na základě vlastních zkušeností, to vše si společně vyzkoušíme - kde jinde, než v přírodě.

Lektorka: Iva Veselá Benešová, lektorka EVP a programů v RC Mateřídouška; Botič o.p.s.; SEV Toulcův dvůr

7. BEZPEČNÉ RIZIKO

V lesních mateřských školách jsou předškoláci celoročně v přírodě. Veřejnost se při této představě někdy chytá za hlavu s obavami, co vše se dětem může stát. Ano, může, ale zkušenosti ukazují, že se nic vážného neděje. Naopak, děti jsou každým dnem venku více v bezpečí. Čím to je? Na učení venku se můžeme v první řadě dobře připravit. A také se můžeme zkusit podívat na riziko z jiného úhlu pohledu: co dětem hrozí tím, že to nezkusí? V příspěvku vám lektorka nabídne několik argumentů k zamyšlení pramenících z pedagogické perspektivy práce s rizikem. Může se stát, že druhý den se budete na dítě lezoucí po stromě dívat s nově objevenou důvěrou a radostí. 

Lektorka: PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D., předsedkyně Asociace lesních mateřských škol

8. PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE - komunitní projekt revitalizace sadu v Braníku Ekoškolkou Rozárka

Představení projektu od prvotní myšlenky po současný stav, do kterého jsou zapojení rodiče, děti i lidé z blízkého okolí. Revitalizací zanedbaného prostoru tak vzniklo místo, kde děti s rodiči vysázeli původní odrůdy třešní a višní, probíhají zde výukové programy a vznikl oblíbený prostor pro pobyt dětí venku. Projekt rozvíjí environmentální senzitivitu na všech třech úrovních.

Lektorka: Bc. Eva Sůrová, ředitelka Ekoškolky Rozárka