Cílem Krajské konference EVVO bylo představit účastníkům existující nabídku podpory v oblasti EVVO, nové trendy a principy zavádění EVVO do školní výuky, sdělit kde a jaký způsobem získávat informace, příklady dobré praxe, informace o zdrojích financí, případné spolupracující organizace a kontakty na realizátory EVVO v Praze. Důležité je též vzájemné setkávání pedagogů se stejným zájmem a výměna různých zkušeností.

Konference se zúčastnilo celkem 98 osob, z toho 58 účastníků bylo ze škol (MŠ, ZŠ, SŠ a SOU), 20 z NNO zajišťujících EVVO, 3 účastníci byli zaměstnanci samospráv a 17 z dalších organizací. Akci uvedl Ing. Tomáš Hodina za Botič o.p.s. a Ing. Jiří Stach, zástupce odboru ochrany prostředí MHMP. V úvodní prezentaci představil krajský koordinátor EVVO Ing. Václav Nejman připravovanou Krajskou koncepce EVVO hl. m. Prahy na období let 2016 – 2025. Následně proběhla přednáška Mgr. Jaromíra Gottlieba s názvem „Vztah lidí k místu kde žijí“. Teoretickou část poté vystřídaly workshopy a dílny, které se po obědě opakovaly, aby mohli účastníci vyzkoušet více praktických činností. Celkem bylo možné si vybrat ze 4 tematických dílen, přičemž každý z účastníků se mohl zúčastnit dvou z nich.

Součástí programu konference byla tematicky zaměřená výstava a veletrh organizací poskytujících služby v oblasti EVVO s možností získání (nákupem či zdarma) metodických či prezentačních materiálů. Veletrhu se zúčastnily tyto subjekty: Odbor ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy, Toulcův dvůr, z.s., nakladatelství RAABE a Portál, SEVER Horní Maršov, TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., EKODOMOV, 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s., Muzeum Říčany a Borovice. Kromě teoretických poznatků si tak účastníci odnesli i řadu praktických poznatků a tematických materiálů, které mohou využít ve své pedagogické praxi.

Dle odevzaných evaluačních dotazníků se akce zdařila a splnila svůj účel. Zároveň byla získána řada podnětů, které budou využity při pořádání příštích ročníků Krajské konference EVVO.


Prezentace k proběhlých workshopům ke stažení: