Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2020 - 2. pol. | 2020 - 1. pol.2019 - 2. pol. | 2019 - 1. pol. | 2018 - 2. pol. | 2018 - 1. pol. | 2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2021 - 1. pololetí

(aktualizace k 29. 1. 2021):

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument  SZn. (2021)
7.1.2021 ZIEGLER ZZ s.r.o. Výměna hořáků na kotlích v blokové kotelně Rohožník, Žlebská, Praha 9 Praha 21 Újezd nad Lesy 2x kotel ČKD Dukla PGW 100 o jednotkovém příkonu 3.19 kW změna povolení provozu 22095
8.1.2021 SUDOP PRAHA a.s. Závazné stanovisko k provedení stavby rec. Linky, na pozemcích 5018/5 a 5082, k. ú. Smíchov Praha 5 Smíchov mobilní recyklační linka závazné stanovisko 26859
11.1.2021 SITEZ s.r.o. Instalace KGJ do blokové kotelny VZB, K Výtopně 357, Praha 5 - Zbraslav. Praha 5 Zbraslav KGJ od výrobce GENTEC CHP s.r.o., o tepelném příkonu v palivu 2 275 kW a el. výkonu 999 kW. závazné stanovisko 38620/2021
15.1.2021 ABCD Studio s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynových kotelen v zahradnictví a výukových sklenících v ČZU, Praha 6. Praha 6 Suchdol skleníky - 4 x závěsný, kondenzační po 111 kW a zahradnictví - 8 x záv., kondenzační po 111 kW. závazné stanovisko 62701
18.1.2021 B.B.D. s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu, Ústav totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2 Praha 3 Žižkov 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 541 kW závazné stanovisko 65256
19.1.2021 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Plynová kotelna v Úpravně vody Podolí na adrese Podolská 17/15, Praha 4 Praha 4 Podolí 3x kotel MONOLITE 850GT o jednotkovém příkonu 788,5 kW a 1x kogenerační jednotka Patruus 263 o  příkonu 692 kW změna povolení provozu 72221
21.1.2021 Galvanovna Hostivař s.r.o. Instalace galvanovny do stávající budovy v areálu Business Park U Továren 31, Praha 10 Praha 15 Hostivař chemické odmaštění, elektrolytické odmaštěné, dekap, pokovení, eloxování a stanování povlaků kovů a moření povolení provozu 84759
21.1.2021 Walter KPA a.s. Kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Park II, Radlická 354/107b, Praha 5 Praha 5 Radlice 2x plynový kotel Hoval UltraGas 700D o jednotkovém příkonu 660 kW a dieselagregát KJ Power Generator KJS236 o příkonu 570 kW povolení provozu 86483
24.1.2021 TJ Břevnov, z.s. Ohřívač vzduchu v Přetlakové hale Tomanova 2480/5, Praha 6 Praha 6 Břevnov 1x ohřívač vzduchu Jinova MTP 25-1000 o příkonu 306 kW povolení provozu 93884
25.1.2021 Pražská plynárenská Správa majetku, a.s. Výměna technologie v areálu Michle, budova č. 66, U Plynárny 500, Praha 4 Praha 4 Michle 3x kotel Ygnis Varmax 450 o jednotkovém příkonu 439 kW změna povolení provozu 96341