Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2019 - 2. pol. | 2019 - 1. pol. | 2018 - 2. pol. | 2018 - 1. pol. | 2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2020 - 2. pololetí

(aktualizace k 31. 10. 2020):

2020 - 1. pololetí

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument SZn. (2020)
3.7. 2020 KOMTERM Čechy s.r.o. Výměna kotle v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš Praha 4 Libuš 1x kotel Ferroli Prextherm RSW 240 o příkonu 267 kW, 2x Viessmann Vitocrossal 300CT3B-314 o jednotkovém příkonu 297 kW změna povolení provozu 1038509
3.7. 2020 Studio acht, spol. s r.o., Za zámečkem 746/3, Jinonice, Praha 5, IČO 25119966 Dělnická 63 - polyfunkční objekt Praha 7 Holešovice umístění a provedení - dieselagregát AD 490 se spalovacím motorem Doosan o tepelném příkonu v palivu 897 kW (el. výkon 485 kVA/388 kW Standby) závazné stanovisko 1038529
3.7. 2020 URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, P-1. Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny a dieselagregátu, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 Praha 3 Žižkov 3x kotel Buderus Logano plus typ SB745-1000 - WM G20 o jmenovitém příkonu 952 kW a 1x dieselagregát JCB typ G550S o jmenovitém příkonu 1 100 kW závazné stanovisko 1038482
13.7. 2020 CITY EMPIRIA a.s. Výměna hořáků v kotelně Na Strži 1702/65, Praha 4 Praha 4 Nusle 2x Viessmann HHD 2000 o jednotkovém příkonu 2220 kW a 2x Viessmann CD2 o jednotkovém příkonu 489 kW změna povolení provozu 1081708
13.7. 2020 URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, P-1. Změna ÚR, + SŘ, změna využití z hotelové funkce na administrativní plochy + drobné stavební úpravy  Praha 8 Karlín nový záložní zdroj Galaxy - P 600 GX o tepelném příkonu 1 340 kW místo GE 640 Deutz o příkonu 1250 kW. závazné stanovisko 1082414
13.7. 2020 SITEZ s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a stavbě zdroje v rámci akce " Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách SOK 1" Praha 13 Stodůlky 1 x plynová kogenerační jednotka výrobce GENTEC CHP s.r.o. o jmenovitém tepelném příkonu v palivu   2 275 kW závazné stanovisko 1081801
14.7. 2020  Miceli Pierpaolo plynová  kotelna Španielova 1378/52, Praha 1 Praha 1 Vinohrady 1x vyvíječ páry Unical AG s.p.a. o jmenovitém příkonu 447 kW závazné stanovisko 1085204
14.7. 2020 Máj Národní a.s. Závazné stanovisko-plynová kotelny + záložní zdroj el. energie, v rámci akce "Stavební úpravy, změna funkčního využití a přístavba OD Máj" Praha 1 Nové Město 2xplynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném příkonu 710 kW;                                              1xGALAXY P 650 GX s pístovým spalovacím motorem Perkins 2806A-E18TAG2 o tepelném příkonu v palivu 1 400 kW Závazné stanovisko 1086195
16.7. 2020 LEEL COILS EUROPE s.r.o. Spojení technologie s.r.o. Janka Engineering s.r.o. a LEEL COILS EUROPE s.r.o., Vrážská 143, Praha 5 Praha 5 Radotín výroba výměníků, odmašťovací linky, průjezdná linka práškové lakovny, sušicí a vypalovací pec, ruční odmašťování, prášková lakovna, aplikace nátěrových hmot změna povolení provozu 1103342
16.7. 2020 ABM architekti s.r.o., Masarykovo nábřeží 22, Praha 1. Bytový dům Freyova Praha 9 Vysočany plynová kotelna o výkonu 3 x 300 kW závazné stanovisko 1103157
23.7. 2020 Atelier ing. Arch. Radim Hubička, Dolanská 339/3, 161 00 Praha 6, IČO 11249072 Dostavba městského bloku v lokalitě autobusového nádraží Palmovka, umístění záložního zdoje Praha 8 Libeň 1 x dieselagregát 330 kVA o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 660 kW Závazné stanovisko 1151337
27.7. 2020 Veolia Energie Praha, a.s. Výměna hořáků v blokové kotelně BK 18, V Hůrkách 2077/31, Praha 5 Praha 13 Stodůlky Plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 13,868MW - osazení hořáků Ultra Low NOx povolení provozu 1164925
27.7. 2020 Veolia Energie Praha, a.s. Výměna hořáků v blokové kotelně BK 17, Ovčí Hájek 2176/1, Praha 5 Praha 13 Stodůlky Plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 13,868MW - osazení hořáků Ultra Low NOx povolení provozu 1164937
27.7. 2020 Veolia Energie Praha, a.s. Výměna hořáků v blokové kotelně BK 13, Nušlova 2299/63, Praha 5 Praha 13 Stodůlky Plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 13,868MW - osazení hořáků Ultra Low NOx povolení provozu 1164942
28.7. 2020 Veolia Energie Praha, a.s. Výměna hořáků v blokové kotelně  BK8, Tlumačovská 2255/1, Praha 5 Praha 13 Stodůlky Plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 13,868MW - osazení hořáků Ultra Low NOx povolení provozu 1173777
28.7. 2020 Veolia Energie Praha, a.s. Výměna kotlů v kotelně  SPŠE, Ječná 30, Praha 2 Praha 2 Nové město Plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1078kW - výměna kotelní techniky povolení provozu 1174970
28.7. 2020 Radana Šafránková, Alšova 801/18, Říčany. Klášter Řepy, č.p. 50, plynová kotelna  Praha 17 Řepy 4 x kondenzační kotle Baxi Power HT + 1.250 o celkovém výkonu 931,2 kW. závazné stanovisko 1183766
28.7. 2020 Veolia Energie Praha, a.s. Výměna hořáků na blokové kotelně K Výtopně 357, Praha 5 Praha 5 Zbraslav 1x kotel BK 6,5 o příkonu 4,333 MW a 2x kotel BK 6 o jednotkovém příkonu 4,110 MW povolení provozu 1176366
29.7. 2020 Veolia Energie Praha, a.s. Výměna hořáků na blokové kotelně V Remízku 938/11, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy 2x kotel ČKD Dukla PGV 250 o jednotkovém příkonu 2,944 MW a 2x kotel LOOS NH o jednotkovém příkonu 4,167 MW povolení provozu 1184015
29.7. 2020 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  Záložní zdroj el. energie, Nad Štolou 936/3, Holešovice, Praha 5 Praha 5 Holešovice 1x dieselagregát o příkonu v palivu 1 400 kW povolení provozu 1185223
30.7. 2020 LILA - architektonický ateliér s.r.o. Plynová kotelna (740 kW) v rámci stavby:"Polyfunkční objekt Aritma - hlavní objekt / lokalita Papírenská, parc.č. 1707/1, k.ú. Bubeneč" Praha 6 Bubeneč 2x plynový kotel s o tepelném příkonu 370 kW Závazné stanovisko 1190960
31.7. 2020 Hrouda Jiří, Ing. Záložní zdroj el. energie, pozemku parc.č. 1588/1, k.ú. Krč (parkovací dům) Praha 4 Krč JCB G400QX-CS+ s motorem Scania DC13-72A(02-11) o celkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 693 kW (412 kVA) Závazné stanovisko 1197835
3.8. 2020 TO SYSTEM s. r. o., se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III, IČO 28911822 Rekonstrukce kotelny v budově D, Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5, Praha 5 - změna plynové kotelny Praha 5 Smíchov 4 x kondenzační kotel o příkonu 99,5 kW Závazné stanovisko 1204859
4.8. 2020 CPI Palmovka Office, s.r.o. Výměna kotlů v kotelně na Žertvách 2247/29, Praha 8 Praha 8 Libeň 3x kotel Vaillant Eco TEC plus VU INT 1006/5-5 R4 o jednotkovém příkonu 95,2 kW změna povolení provozu 1210630
10.8. 2020 Galvanovna Hostivař s.r.o. Galvanovna ve skladovém areálu Business Park U Továran 31, Praha 10 Praha 15 Hostivař chemické odmaštění, elektrolytické odmaštění, dekap, pokovení, eloxování povolení provozu 1234285
10.8. 2020 Ing. Jan Škůrek, Na proutcích 246, 149 00 Praha - Šeberov. SO 01 - Polyfunkční objekt, Radotínská 69/34, Velká Chuchle, Praha 5. Praha 5 Velká Chuchle 2 x plynový otell Buderus Logano KB372-300 o jednotkovém příkonu 317 kW. závazné stanovisko 1233386
14.8. 2020 Letiště Praha, a.s. Přesun čerpací stanice a výměna čerpacích stojanů APH Sever Praha 6 Ruzyně 1x výdejní stojan TATSUNO, SHARK JUNIOR, typ BMP 511 SL-HS a 2x výdehní stojan TATSUNO, SHARK JUNIOR, typBMP 522 SXL/H-HS povolení provozu 1256061
17.8. 2020 TAK Architects s.r.o., se sídlem Hollarovo náměstí 2, Vinohrady 130 00 Praha 3, IČO 28503864 Závazné stanovisko k umístění dieselagregátu v rámci dostavba obchodního domu Bílá Labuť, parc. Č. 451, k.ú. Nové Město Praha 1 Nové Město dieselagregát Kohler SDMO typ D550 o elektrickém výkonu 550 kVA (odpovídající tepelný příkon v palivu je cca 1 151,6 kW) závazné stanovisko 1266867
17.8. 2020 OWO.CZ, s.r.o., Davídkova 675/76, Praha 8 - Libeň. závazné stanovisko ke stavbě dieselagregátu v administrativním objektu Mercury, Argentinská 286/38. Praha 7 Holešovice 1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1130 kW závazné stanovisko 1265188
18.8. 2020 TRADE CENTRE PRAHA a.s. Náhradní zdroj elektrické energie v Aquacentru Šutka, Čimická 848/41, Praha 8 Praha 8 Troja 1x dieselagregát GP 220 S-I o výkonu 176 kW povolení provozu 1269042
18.8. 2020 Sweco hydroprojekt a.s. Náhradní zdroje elektrické energie - ČS Vypich, Praha 6, číslo investiční akce 1/4/HMP/06.04, parc.č. 3030/1, 3030/2, 3031/2, 3031/3, 3031/4, 3031/5, k.ú. Břevnov Praha 6 Břevnov  Dieselagregát 440 kVA/336 kW o jm. tepelném příkonu 800 kW Závazné stanovisko 1269321
24.8. 2020 Komterm Čechy s.r.o. Výměna kotlů v kotelně U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 Praha 5 Jinonice 2x kotel Viessmann Vitocrossal 200CM2C-186 změna povolení provozu 1296930
26.8. 2020 Letiště Praha, a.s., K letišti 1019/6, Praha 6. Úprava vjezdu do centrální LKPR, letiště Praha/Ruzyně Praha 6 Ruzyně záložní zdroj - dieselagregát G176 Iveco 400 V, 176 kVA/158 kW. závazné stanovisko 1310539
31.8. 2020 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Výměna kotlů v kotelně Bartolomějská314/4, Praha 1 Praha 1 Staré Město 1x kotel Bosch UT-L o výkonu 2000 kW a 1x kotel Kessel-Loos NH o výkonu 2400 kW povolení provozu 1331986
31.8. 2020 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Výměna kotlů v kotelně Kongresová 1666/2, Praha 4 Praha 4 Nusle 3x kotel Buderus GE 615 o jednotkovém výkonu 1,2 MW povolení provozu 1332434
4.9. 2020 Komterm Čechy s.r.o. Výměna kotlů v kotelně Hvožďanská 2053/3, Praha 4  Praha 4 Chodov 2x Viesmann SX2A o celk. tepelném příkonu 1218 kW. změna povolení provozu 1360394
4.9. 2020 Drink log s.r.o. Drticí mobilní linka Praha   Mobilní drtič a třídič Resta  povolení provozu 1361246
7.9. 2020 Holečkova 26 s.r.o. Plynová kotelna  Holečkova 26, Praha 5, č.parc. 3384, k.ú. Smíchov Praha 5 Smíchov 2x kotel De Dietrich c230-210 Ecco Diematic-m3, celkový tepelný příkon 554 kW povolení provozu 1370343
8.9. 2020 Wavin Czechia s.r.o. zpracování syntetických polymerů, Do Čertous 2569/12, Praha 9 Praha 9 Horní Počernice výroba potrubních systémů ze statického kopolymeru polypropylenu vytlačováním změna povolení provzu 1375775
11.9. 2020 Tesco Stores ČR a.s. Záložní zdroj el. energie, NC EDEN, U Slávie 1527/3, Praha 10 Praha 10 Vršovice 1x dieselagregát Caterpillar EPG-LDT 1250 o jm. tepelném příkonu 2599 kW povolení provozu 1399283
15.9. 2020 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. plynová kotelna Dykova 2514/3, Praha 10 Praha 10 Vinohrady 2x kotel Buderus Logano Plus KB372 o jednotkovém příkonu 190 kW Povolení provozu 1413683
17.9. 2020 Metrostav infrastrukture a.s. Mobilní drticí linka Praha   mobilní drticí zařízení NORDBERG LT 105 změna povolení provozu 1427249
21.9. 2020 Bubenská 1, a.s. Záložní zdroj el. energie, Bubenská 1477/1, Praha 7 Praha 7 Holešovice 3x DA SDMO MW650 o el. výkonu 650kVA/520kW a jm. tepelném příkonu v palivu 1040 kW Povolení provozu 1442054
24.9. 2020 K-inženýring s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby záložních zdrojů el. energie, v ulici Kolbenova, Praha 9 Praha 9 Vysočany 1x dieselagregát o tepelném příkonu 1 200 kW a 1x dieselagregát o tepelném příkonu 800 kW Závazné stanovisko 1462073
9.10. 2020 ZET služby s.r.o. Mobilní drticí linka Praha   5x mobilní třídič Finlay 883, 1x mobilní třídič Finlay 883+Spaleck, 1x mobilní drtič Finlay J-960 a 2x mobilní drtič Rubble Master RM 100GO! povolení provozu 1540952
9.10. 2020 TTC TELEPORT s.r.o. Náhradní zdroj elektrické energie v Datovém centru Sazečská 10, Praha 10 Praha 10 Malešice 1x motorgenerátor F.G.Wilson P1500P3/P1650E3 změna povolení provozu 1541294
12.10. 2020 TRADE CENTRE PRAHA a.s. plynová kotelna Blanická 10085/28, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 2x kotel Protherm Grizzly 150 KLO-EKO o jednotkovém výkonu 150 kW změna povolení provozu 1558671
13.10. 2020 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna Komořany, K Nouzovu 2181, mPraha 4 Praha 12 Komořany 3x plynový kotel ČKD Dukla PGV 100 o jednotkovém příkonu 1,14 MW změna povolení provozu 1566317
14.10. 2020 Ing. Vladimír Malý, inženýrská činnost Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje el. energie, na pozemku 1333/8, k. ú. Libeň Praha 8 Libeň 1x dieselagregát o tepelném příkonu 900 kW Závazné stanovisko 1572170
19.10. 2020 KOMTERM Čechy s.r.o. kotelna Na Folimance 2490/2, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 1x kotel ČKD Dukla KDVE 40 o příkonu 467 kW a 1x kotel ČKD Dukla PGVE 65 o příkonu 744 kW změna povolení provozu 1601893
21.10. 2020 KOMTERM Čechy s.r.o. Kotelna Jindřišská 889/17, Praha 1 Praha 1 Nové Město Dva plynové kotle Hoval UltraGas o celkovém tepelném příkonu 470 kW změna povolení provozu 1621562
21.10. 2020 AGROPROJEKT Praha s.r.o. Výměna technologie v kotelně Ve Smečkách 33, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel de Dietrich C 330-430 Eco o jednotkovém příkonu 402 kW povolení provozu 1616914
27.10. 2020 AŽD Praha s.r.o. Výměna technologie v kotelně Žirovnická 3146/2, Praha10 Praha 10 Záběhlice Plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 2,162 MW změna povolení provozu 1652763