Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2018 - 2. pol. | 2018 - 1. pol. | 2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2019 - 2. pololetí

(aktualizace k 5. 11. 2019):

2019 - 1. pololetí

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument SZn. (2019)
1.7. 2019 Seven Days Prague s.r.o. Plynová kotelna hotelu Seven Days Praha, Žitná 572/46, Praha 2 Praha 2 Nové Město 2x kotel Hydrotherm 150.1 o jednotkovém výkonu 300 kW Povolení provozu 1338801
2.7. 2019 Ridera DIS s.r.o. Mobilní drtič stavebních materiálů Praha    mobilní drtič Hartl Powercrushers PC10/55J Povolení provozu 1334927
2.7. 2019 DD final s.r.o. Umístění dvou záložních zdrojů el. energie (dieselagregátů) v rámci stavby „Office Europe Center“, SO 02 na p.p.č. 1325, 1329, 1333 a SO 01 na p.p.č. 1292/142, 1319/3, 1320, 1321, 1342/6, vše v k.ú. Strašnice Praha 10 Strašnice Dva záložní zdroje elektrické energie, každý tvořený dvěma dieselagregáty: 1. dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 1 335 kW, druhý jako vyčleněná prostorová záloha pro DA o tepelném příkonu v palivu 1 030 kW. Závazné stanovisko 1383945
2.7. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Rekonstrukce kotelny „Stavební úpravy a nástavba koleje G v areálu ČZU", objekt Koleje G na adrese Kamýcká 1281, Praha – Suchdol Praha 6 Suchdol Plynová kotelna nově o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 456 kW, nově osazené dvěma kotli  Závazné stanovisko 1336137
3.7. 2019 FINEP CZ a.s., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 Závazné stanovisko k umístění dieselagregátů, ul. Chilská, Praha 11, Chodov Praha 11 Chodov 2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 420 kW, 2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 650 kW a 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 970 kW Závazné stanovisko 1338904
8.7. 2019 PRO-ARK, s.r.oi. Náhradní zdroje elektrické energie v budově Archivu hl. m. Prahy, Archivní 21280/6, Praha 4 Praha 4 Chodov 2x dieselagregát CAT 3512B HD - 2500kVA o jednotkovém příkonu v palivu 5476,6 kW Povolení provozu 1407857
8.7.2019 DEMSTAV group, s.r.o. Mobilní recyklační linka stavebního odpadu Praha   1x mobilní drtič POWERSCREEN PEGSON XR 400s, 1x mobilní třídič POWERSCREEN WARRIOR 1400, 1x mobilní drtič METSO Lokotrack ST106, 1x mobilní třídič METSO Lokotrack ST2.8 a 1x kolový nakladač Liebherr L 566 Povolení provozu 1393859
8.7. 2019 Agroprojekt Praha s.r.o. Změna konfigurace pl. kotelny v rámci staby „Výměna technologie plynové kotelny“, na adrese Ve Smečkách 801/33, Praha 1 Praha 1 Nové Město Plynová kotelna nově o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 722 kW, nově osazené dvěma kondenzačními kotli De Dietrich C330-430 ECO Závazné stanovisko 1412689
9.7. 2019 Omicron – K s.r.o., Karlovo náměstí 28, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 07457251, jednatel Ing. arch Martin Kotík Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagrergátu v rámci stavby Opatov II. - bytový dům Praha 11 Chodov 1 x dieselagregát Caterpillar typ C9 Acert 330 kVA, tepelný příkonu v palivu 697 kW Závazné stanovisko 1416235
10.7. 2019 PAVILON a.s. Plynová kotelna Vinohradská 1200/50, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 2x kotel Ygnis Varmax 180 o jednotkovém příkonu 175 kW Povolení provozu 1417225
12.7. 2019 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna BK Barrandov 4, Tréglova 791/1, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy výměna kotlů - 2x kotel HOVAL Ultragas 1150 o jednotkovém tepelném příkonu 1,24 MW a 1x kotel HOVAL Ultragas o příkonu 0,349 kW Povolení provozu 1419703
12.7. 2019 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna BK Řepy 4, Drahoňovského 1149/2, Praha 17 Praha 17 Řepy výměna kotlů - 4x Vitomax LW 300 o jednotkovém příkonu 4,305 MW Povolení provozu 1419733
12.7. 2019 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna LOK Lužiny 3, Fantova 1741/25, Praha 5 Praha 13 Stodůlky výměna kotlů - 1x kotel Vitomax 300-LW M82A o příkonu 3,33 MW, kotle K2, K3, K4 stávající Povolení provozu 1419743
12.7. 2019 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotlena LOK 5 5 Lužiny, Kolovečská 1936/3, Praha 5 Praha 13 Stodůlky výměna kotle - 1x kotel Vitomax 300-LW M82A o příkonu 2,78 MW, kotle K2, K3, K4 stávající Povolení provozu 1419753
12.7. 2019 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna Radotín 2 - BROK2, Sídliště 1600/15a, Praha 5 Praha 5 Radotín 2x kotel Vitomax M62C o jednotkovém příkonu 2,9 W a 1x kotel Vitoplex 200 SX2A o příkonu 1,196 MW Povolení provozu 1419782
12.7. 2019 ATREA spol. s r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny, Václavské náměstí 793/36 Praha 1  Nové Město 3x kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2C, o jmenovitém tepelném příkonu 296 kW Závazné stanovisko 1430643
17.7. 2019 Sivek Hotels s.r.o. Plynová kotelna Hotelu Harmony, Na Poříčí 1064/31, Praha 1 Praha 1 Nové Město 1x plynový kotel Ortas 125 o výkonu 125 kW a 1x kotel Buderus G 315 o výkonu 200 kW Povolení provozu 1457647
17.7. 2019 Toman Jiří, Ing. Závazné stanovisko - záložní zdroj elektrické energie, OD Kaufland, K Dálnici, Praha 4 Praha 4 Křeslice Záložní zdroj elektrické energie o tepelném příkonu v palivu 1 430 kW Závazné stanovisko 1455317
17.7. 2019 ARCHITEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby dvou zdrojů zneč. ovzduší - záložního zdroje el. energie + čerpací stanice pohonných hmot, v rámci stavby  Rozvoj areálu Zbraslav ("RAZ") Praha 16 Zbraslav Dieselagregát o el. výkonu 1 100 kW a příkonu v palivu  2 040 kW, čerpací stanice benzínu - dvě podzemní dělené nádrže o objemech 40/10 a 43/7 m3, tři výdejní stojany Závazné stanovisko 1440754
18.7. 2019 GP26 a.s. Náhradní zdroje elektřiny - TELEHOUSE, servisní středisko operátorů, Generála Píky 26, Praha 6 Praha 6 Dejvice 1x dieselagregát o příkonu v palivu 57 kW a 1x dieselagregát o příkonu v palivu 100 kW Povolení provozu 1469967
18.7. 2019 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Náhradní zdroj elektřiny - TELEHOUSE, servisní středisko operátorů, Generála Píky 26, Praha 6 Praha 6 Dejvice 1x dieselagregát o příkonu v palivu 57 kW  Povolení provozu 1469996
18.7. 2019 DPU REVIT s.r.o., 28. října 1381/4, 150 00 Praha 5. Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina, Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně. Praha 6 Ruzyně plynová kotelna ve spojovacím krčku Vojenského ubytovacího zařízení o tepelném příkonu … kW. závazné stanovisko 1469520
22.7. 2019 Letiště Praha .a.s. Náhradní zdroj elektřiny pro Depo autocisteren v areálu Letiště Václava Havla Praha 6 Ruzyně 1x dieselagregát AD275 o příkonu v palivu 581 kW Povolení provozu 1474188
23.7.2019 Ing. Aleš Volf, Bořanovická 232/6, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje v rámci stavby "Polyfunkční dům Na Knížecí, Praha 5" Praha 5 Smíchov 1x záložní zdroj - dieselagregát o el výkonu 330 kVA, odpovídající příkon v palivu 660 kW Závazné stanovisko 1476660
24.7. 2019 Vysoká škola ekonomická v Praze Plynová kotelna - Palachova kolej, Koněvova 93/196, Praha 3 Praha 3 Žižkov 3x kotel Ygnis Varmax 450 o jednotkovém příkonu 439 kW Povolení provozu 1491567
26.7. 2019 Technico Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava Závazné stanovisko k provedení stavby plyn. Kotelny, Plzeňská 130/221, Motol Praha 5 Motol 3x kotel Hoval Ultragas o jmenovitém příkonu 476 kW Závazné stanovisko 1513071
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 698, Kolbenova, Praha 9 Praha 9 Hloubětín změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524388
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 699, Průmyslová, Praha 9 Praha 9 Kyje změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524393
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 697, Praha 9 - Černý Most Praha 9 Horní Počernice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524394
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 677, Švehlova, Praha 10 Praha 10 Záběhlice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524412
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 696, Liberecká (out), Praha 8 Praha 8 Libeň výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524427
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 695, Liberecká (in), Praha 8 Praha 8 Libeň výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524456
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 694, Praha 8, Kobylisy Praha 8 Kobylisy změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524464
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 693, Holešovice, Praha 7 Praha 7 Holešovice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524466
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 692, Evropská (out), Praha 6 Praha 6 Vokovice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524467
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 6921, Evropská (in), Praha 6 Praha 6 Liboc změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524468
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 690, Praha 5 - Zbraslav Praha 5 Zbraslav změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524472
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 689, Strakonická, Praha 5 Praha 5 Smíchov změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524475
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 688, Vídeňská, Praha 4 Praha 4 Kunratice výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524479
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 687, Türkova, Praha 4 Praha 4 Chodov změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524543
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 686, Podolí, Praha 4 Praha 4 Braník výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524547
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 685, Olbrachtova, Praha 4 Praha 4 Krč výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524553
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 684, na Jelenách, Praha 4 Praha 4 Šeberov změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524559
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 683, Kaplanova, Praha 4 Praha 4 Chodov změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524564
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 682, K Sídlišti, Praha 4 Praha 4 Podolí změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524567
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 681, Svatoplukova, Praha 2 Praha 2 Nusle výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524569
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 680, Bělehradská, Praha 4 Praha 4 Nusle změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524576
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 679, Vršovická, Praha 10 Praha 10 Vršovice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524578
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 678, V Korytech, Praha 10 Praha 10 Strašnice výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524583
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 676, Štěrboholy (out), Praha 10 Praha 10 Dubeč změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524585
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 675, Štěrboholy (in), Praha 10 Praha 10 Dubeč změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524588
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 674, Štěrboholy (Europark),m Praha 10 Praha 10 Štěrboholy změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1 524 591
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 673, Ruská, Praha 10 Praha 10 Vinohrady výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524595
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 672, Černokostelecká II, Praha 10 Praha 10 Strašnice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1 524 597
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 382, Kbelská, Praha 9 Praha 9 Vysočany výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524600
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 381, Kališnická, Praha 3 Praha 3 Žižkov výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524603
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 380, Habrová, Praha 3 Praha 3 Žižkov výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524607
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 378, Drnovská, Praha 6 Praha 6 Ruzyně výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524610
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 377, Černokostelecká I, Praha 10 Praha 10 Malešice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524613
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 376, Bohdalec I, Praha 10 Praha 10 Michle změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524614
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 279, Drtinova, Praha 5 Praha 5 Smíchov změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1 524 617
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 058, Českobrodská, Praha 9 Praha 9 Běchovice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524620
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 057, R10 (in), Praha 9 Praha 9 Horní Počernice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524624
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 054, Náchodská, Praha 9 Praha 9 Horní Počernice změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1 524 627
29.7.2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 051, U Nákladového nádraží, Praha 3 Praha 3 Žižkov změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524629
29.7. 2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 032, Barrandov, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524634
29.7. 2019 MOL Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 023, Bohdalec II, Praha 10 Praha 10 Michle změna vlastníka a provozovatele Povolení provozu 1524636
31.7. 2019 WOODEKO CZ s.r.o. povolení provozu mobilní drtičky dřeva Praha 10 Dubeč drticí zařízení BEAST RECYCLER 1680 povolení provozu 1541150
31.7. 2019 RotaGroup, s.r.o.,Na Nivách 956/2, Praha 4 Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje elektrické energie a dvou dieselových čerpadel, Praha 15 Praha 15 Hostivař 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 2 300 kW a 2x dieselová čerpadla o tepelném příkonu v palivu 728 kW závazné stanovisko 1539821
1.8. 2019 MIOT, s.r.o. Závazné stanovisko - Rekonstrukce energetického hospodářství, areál Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Praha 6 Střešovice 4 x plynový teplovodní kotel s ekonomizérem o jmenovitých tepelných příkonech 1385 kW, 4 312 kW, 4 312 kW a 4 312 kW. + 2 kogenerační jednotky o jednotkovém tepelném příkonu v palivu 499 kW  Závazné stanovisko 1552873
2.8. 2019 Městský soud v Praze Plynová kotelna Slezská 9, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 9x kotel Hydrotherm VS 330 o jednotkovém příkonu 388,33 kW Povolení provozu 1562507
2.8. 2019 URBIA, s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje el. enenrgie v rámci stavby "Zelený ostrov SO.14 - Komerční centrum" Praha 8 Libeň Záložní zdroj el. enenrgie (2 x ADA490APS o jednotkovém příkonu v palivu 740 kW + 1 x ADAD710APTS o příkonu v palivu 1 038 kW Závazné stanovisko 1563815
5.8. 2019 ŠAFRÁNKA PRAHA a.s. Výměna čerpacích stojanů na čerpací stanici Jeremiášova 1106, Praha 5 Praha 5 Stodůlky čerpací stojany Tokheim Změna povolení provozu 1568305
5.8.2019 TG Team s.r.o. Výměna čerpacích stojanů na čerpací stanici Shell, Průmyslová 1428/10, Praha 10 - Hostivař Praha 5 Malešice čerpací stojany Wayne Helix 6000 Změna povolení provozu 1569989
5.8. 2019 Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, P4 Závazné stanovisko - ÚV Podolí - rekonstrukce plynové kotelny Praha 4 Podolí 1 x KGJ Patruus 263 EG o tepelném příkonu v palivu 692 kW, 3 x plynvý kondenzační kotel s nízkoemisními hořáky o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 800 kW Závazné stanovisko 1567942
6.8. 2019 MAX engineering s.r.o., Krymská 12, Praha 10. Změna stavby před dokončením, Rekonstrukce Cukrovarnického paláce na hotel Andaz Prague - Senovážné náměstí 976/32, Praha 1. Praha 1 Nové Město 3 x Viessmann Vitocrossal 200 o celkovém tep. příkonu 1452 kW + záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu 1430 kW Závazné stanovisko 1574083
7.8. 2019 FHA Czech, s.r.o. Náhradní zdroj elektrické energie v areálu A7 Office Center, Komunardů 1584/42, Praha 7 Praha 7 Holešovice dieselagregát MTG Olympian GEP 400 povolení provozu 1578957
7.8. 2019 ŤUPA ARCHITECTS s.r.o Závazné stanovisko k umístění dvou záložních zdrojů elektrické energie v objektu DE a FG, v rámci stavby "AFI City, objekty ED, FG a H" Praha 9 Vysočany 2 x dieselagregát CAT C7.1 o tepelném příkonu v palivu 490 kW Závazné stanovisko 1578411
15.8. 2019 Pražská teplárenská, a.s. Mobilní teplovodní kotelna na LTO - umístění Partyzánská 1/7, Praha 7 nebo Sokolovská 304, Praha 9 Praha   mobilní výtopna HotMobil MHZ 900 - kotel HOVAL MAX-3 (750) o výkonu 870 kW Povolení provozu 1645424
19.8. 2019 HVV Energo s.r.o. Plynová kotelna FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6 Praha 6 Veleslavín 2x kondenzační  kotel Hoval UltraGas 1000 o jednotkovém příkonu 943 kW Povolení provozu 1674151
19.8.2019 C & R Office Center One, s.r.o. Náhradní zdroje elelktrické energie v Komerčním centru Zelený ostrov, k.ú. Libeň Praha 8 Libeň 2x dieselagregát ADAD490APTS a 1x ADAD710APTS o celkovém příkonu 2,52 MW Povolení provozu 1675494
21.8. 2019 Shell Czech Republic a.s. Změna povolení provozu - čerpací stanice Poděbradská, Praha 9 Praha 9 Hloubětín změna podzemních nádrží a výměna čerpacích stojanů Povolení provozu 1692689
24.8. 2019 Lehotsky Capital s.r.o. Plynová kotelna Albatros, na Perštýně 342/1, Praha 1 Praha 1 Staré Město 2x kotel Buderus Logano plus SB625 o jednotkovém příkonu 224,4 kW Povolení provozu 1280435
26.8. 2019 KREDIT Development s.r.o., Nosticova 470/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1 Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny + záložního zdroje el. energie v rámci stavby  „VANGUARD XS – administrativní budova“  Praha 12 Modřany 3 x plynový kondenzační kotel o jednotkovém jmenovitém tepeném příkonu 190 kW + 1 x dieselagregát o el. výkonu 250 kVA a tepelném příkonu v palivu cca 625 kW Závazné stanovisko 1740507
27.8. 2019 URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, P. O. BOX 656, 111 21 Praha 1, IČO 49687514 Závazné stanovisko ke změně stavby záložního zdroje v rámci stavby "Geone Marina Project, SO.1 – PORT7 – vyčlenění objektu SO.13" Praha 7 Holešovice 1x záložní zdroj - dieselagregát o el výkonu 330 kVA, odpovídající příkon v palivu 660 kW Závazné stanovisko 1749730
28.8. 2019 Štochl Karel, Mgr. Stavba „Na Příkopě 33 - Office and retail building, rekonstrukce objektu Na Příkopě 969/33, Praha 1 – Staré Město“ Praha 1 Staré Město plynová kotelna nově o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 1 134 kW, nově osazené dvěma kondenzačními kotli, každý o tepelném příkonu cca 567 kW Závazné stanovisko 1760749
3.9. 2019 APRIS 3 MP s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby - kotelny Mirotická 965/1, Praha 4 Praha 4 Lhotka Plynové kotle 2 x Hoval Ultragas, každý o příkonu 667 kW Závazné stanovisko 1815788
5.9. 2019 COMPAG CZ s.r.o. mobilní drtič odpadů Praha   mobilní drtič odpadů Terminátor 5000 Povolení provozu 1840114
11.9.2019 ŽSD a.s. Povolení provozu mobilního čelisťového drtiče Praha   mobilní čelisťový drtič METSO Povolení provozu 1868854
12.9.2019 PRO-ARK, s.r.o. Rekonstrukce plynové kotelny Pyšelská 2327/2, Praha 4 Praha 4 Chodov 3x kotel Buderus GB 162-100 o jednotkovém příkonu 108 kW Změna povolení provozu 1872557
12.9. 2019 VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 60193280 závazné stanovisko ke stavbě energocentra v rámci areálu Generálního Štábu Armády ČR Praha 6 Dejvice 3 x dieselagregát o elektrickém výkonu 715 kVA a odpovídajícím tepelném příkonu v palivu cca 1 430 kW, celkový tepelný příkon 4 290 kW Závazné stanovisko 1870169
13.9. 2019 CARPET INVEST, s.r.o. Náhradní zdroje elektrické energie v Obchodně administrativním centru VINICE, č.p. 3217, Vinohradská 167, Praha 10 Praha 10 Strašnice 2x dieselagregát Caterpillar DE715EO o jednotkovém příkonu v palivu 1446 kW Povolení provozu 1880380
13.9.2019 VSJ mechanizace s.r.o. Mobilní drticí zařízení Praha   Mobilní drticí zařízení Powerscreen XH 250 Povolení provozu 1881746
13.9. 2019 Technico Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava. Úřad MČ Praha 16, Václava Balého 23/3, P-Radotín - administrativní budova úřadu, ÚŘ + SŘ. Praha 16 Radotín 5 x plynová tepelná čerpadla, každé vybavené spalovacím motorem o tep. příkonu 67,6 kW, celkový příkon = 338 kW. Závazné stanovisko 1882177
17.9. 2019 CarTec power point s.r.o. Čerpací stanice pohonných hmot Průběžná 3123/80, Praha 10 Praha 10 Strašnice samoobslužné výdejní stojany Povolení provozu 1897305
18.9. 2019 Hampshire Green point, a.s. Výměna kotlů v kotelně Administrativního centra Green Point, Mozartova ul., Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x kotel BAXI Power HT 1.23 o jednotkovém příkonu 229,6 Povolení provozu 1910046
27.9. 2019 Holešovický Trojúhelník a.s. Náhradní zdroj elektrické energie Letná obchodní Centrum, Veletržní, Praha 7 Praha 7 Holešovice dieselagregát EASY POWER DS.500 o příkonu v palivu 1278 kW Závazné stanovisko 1958239
1.10. 2019 Tiskap s.r.o. Tiskárna Na Louži 65/2, Praha 10 Praha 10 Vršovice ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster CX 102-5 Změna povolení provozu 1963633
1.10. 2019 KD plast s.r.o. recyklační mobilní drtič Praha   mobilní drtič Powerscreen Pegson Metrotrak HA 900 x 600, tídicí zařízení Powerscreen Warrior 800 Povolení provozu 1964051
2.10. 2019 PKM Development s.r.o. Náhradní zdroj elektrické energie v objektu Projekt Smíchov, Kartouzská, Praha 5 Praha 5 Smíchov 1x dieselagregát GSW360V o příkonu v palivu 1047 kW Povolení provozu 1979125
7.10. 2019 GE Aviation Czech s.r.o. náhradní zdroj elektrické energie pro springlery, Beranových 65, Praha 9 Praha 9 Letňany 1x dieselagregát o příkonu v palivu 390 kW povolení provozu 1992234
7.10. 2019 GE Aviation Czech s.r.o. Broušení kovů a plastů v provozovně Beranových 65, Praha 9 Praha 9 Letňany soubor brusek o celkovém příkonu cca 800 kW Změna povolení provozu 1992274
8.10. 2019 ATALIAN CZ s.r.o. náhradní zdroje elektrické energie v Justičním areálu Na Míčánkách, 28. pluku 1533/2b, Praha 10 Praha 10 Vršovice 2x dieselagregát VL 550 o jednotkovém příkonu v palivu 1082,5 kW povolení provozu 1991506
8.10. 2019 LEEL Services s.r.o. kotelna Vrážská 143, Praha 5 Praha 16 Radotín 2x kotel De Dietrich C230-170 Eco o jednotkovém výkonu 179 kW a 3x kotel De dietrich C230-210 Eco o jednotkovém výkonu 217 kW Změna povolení provozu 2008051
11.10. 2019 REMEX CZ a.s. mobiln í třídiče POWERSCREEN WARRIOR 1800 A POWERSCREEN PREMIERTRAK 400x Praha   mobiln í třídiče POWERSCREEN WARRIOR 1800 A POWERSCREEN PREMIERTRAK 400x povolení provozu 2038014
15.10. 2019 AUTO JAROV, s.r.o. Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici osiková 3, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x výdejní stojany GILBARCO WEEDER ROOT 700 Změna povolení provozu 2117364
16.10. 2019 ROTANI s.r.o. Mobilní recyklační linka stavebního odpadu Praha   2x mobilní drtič Powerscreen Pegson Metrotrak HA 900x600 a 1x mobilní třídič Powerscreen Warrior 800 povolení provozu 2117188
16.10. 2019 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Odmašťovna v provozovně Sazečská 3206/3, mPraha 10 Praha 10 Strašnice obměna používaných surovin Změna povolení provozu 2139654
18.10. 2019 Letiště Praha .a.s. Nová skladovací nádrž na LPH na Letišti Václava Havla, K Letišti 6/1019, Praha 6 Praha 6 Ruzyně nádrž na LPH 1x5000 m3 Povolení provozu 2165015
25.10. 2019 UHLÍ, PÍSKY ČERT s.r.o. mobilní flexibilní třídič Praha   1x mobilní flexibilní třídič o kapacitě 500 t/hod Povolení provozu 2196837
29.10. 2019 CETIN a.s. náhradní zdroje elektrické energie K Zahrádkám 2065/2, Praha 5 Praha 13 Stodůlky 2x dieselagregát VISA spa. P1700U_EX o jednotkovém příkonu 3650 kW Povolení provozu 2200642
1.11. 2019 Pražská plynárenská Distribuce, a.s. výměna kotlů v kotelně traskovická, Praha 9 - Třeboradice Praha 9 Třeboradite 3x kotel De Dietrich o jednotkovém příkonu 1031 kW Změna povolení provozu 2213989