Údaje za roky 2008-2011

Název indikátoru Jednotka Rok
2008
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Zdroj Poznámka
Emise NOx
do ovzduší
t/obyv./rok 0,015 0,015 0,011 0,010 ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP 3)
               
Emise SO2
do ovzduší
t/obyv./rok 0,0014 0,0013 0,0012 0,0007 ČHMÚ, ATEM
kompil.
MHMP
  
               
Kvalita místního ovzduší – počet případů překročení limitu PM10 počet         ČHMÚ
kompil.
MHMP

Společný evropský indikátor A5

Stanice s největším počtem překročení limitu – hodnoty zvlášť pro stanice dopravní a pozaďové.

–  dopravní stanice   49
(měř. stanice
Legerova,
hot spot)
13
(měř. stanice
Smíchov)
36
(měř. stanice
Smíchov)
33
(měř. stanice
Smíchov)
   
– pozaďové stanice   4
(stanice
Řeporyje)
6
(stanice
Řeporyje)
27(stanice
Řeporyje)
30(stanice
Řeporyje)
   

 

Údaje za roky 2004-2007

Název indikátoru Jednotka Rok
2004
Rok
2005
Rok
2006
Rok
2007
Zdroj Poznámka
Emise NOx
do ovzduší
t/obyv./rok 0,020 0,017 0,019 0,016 ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP 3)
               
Emise SO2
do ovzduší
t/obyv./rok 0,0023 0,0022 0,0019 0,0012 ČHMÚ, ATEM
kompil.
MHMP
  
               
Kvalita místního ovzduší – počet případů překročení limitu PM10 počet         ČHMÚ
kompil.
MHMP

Společný evropský indikátor A5

Stanice s největším počtem překročení limitu – hodnoty zvlášť pro stanice dopravní a pozaďové.

–  dopravní stanice   135
(měř. stanice
Smíchov)
66
(měř. stanice
Legerova,
hot spot)
129
(měř. stanice
Legerova,
hot spot)
97
(měř. stanice
Legerova,
hot spot)
   
– pozaďové stanice   20
(stanice
Kobylisy)
34
(stanice
Riegrovy
sady)
38
(stanice
Řeporyje)
4
(stanice
Řeporyje)
   

 

 

Údaje za roky 2001-2003

Název indikátoru Jednotka Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Zdroj Poznámka
Emise NOx
do ovzduší
t/obyv./rok 0,0189 0,018 0,019 ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP 3)
             
Emise SO2
do ovzduší
t/obyv./rok 0,003 0,0022 0,0022 ČHMÚ, ATEM
kompil.
MHMP
  
             
Kvalita místního ovzduší – počet případů překročení limitu PM10 počet       ČHMÚ
kompil.
MHMP

Společný evropský indikátor A5

Stanice s největším počtem překročení limitu – hodnoty zvlášť pro stanice dopravní a pozaďové.

–  dopravní stanice     85
(měř. stanice Nám. Reubliky)
140
(měř. stanice
Smíchov)
   
– pozaďové stanice     60
(stanice
Riegrovy
sady)
68
(stanice
Riegrovy
sady)